« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Schválený závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet městys Čestice 2021.pdf (5.26 MB)
31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2021 schválený
Městys Čestice
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Městys Čestice
Čestice 1
387 19
<br> 00251089
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 383396203
E-mail uctarna@cestice.cz
<br> Zpráva auditora 1
<br> Rozvaha 17
<br> FIN 2-12 20
<br> Výkaz zisku a ztráty 36
<br> Hlavní kniha analytická 38
<br> Příloha 49
<br> Majetek 66
<br> Inventarizační zpráva 2021 67
<br> Měsíční stav finančních prostředků 79
<br> Porovnání příjmů a výdajů 80
<br> Porovnání plnění sdílených daní 81
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 82
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 83
<br> Zpráva o výsledcích finančních kontrol 84
<br> Úvěr 88
<br> Dotace a granty 89
<br> Sociální fond 90
<br> Finanční vypořádání 91
<br> Poskytnuté příspěvky 92
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 93
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 95
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 96
<br> Rozvaha ZŠ 97
<br> Výkaz zisku a ztráty ZŚ 100
<br> Strana
<br>
<br> Příloha ZŠ 102
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 1
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 2
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 3
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 4
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 5
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 6
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 7
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<br> ra
na
<br> 8
<br>
<br> Zá
vě
<br> re
čn
<br> ý
úč
<br> et
z
<br> a
ro
<br> k
20
<br> 21
st
<...

Načteno

edesky.cz/d/5526449

Meta

EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz