« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 06/2022 koupě části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa k záměru 06-2022.pdf
19-07.22 11 9 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard Tisk- 05 :250m5,68 prvků <.>
Záměr 06/2022.doc
OBEC RAKOVICE
Obecní úřad
<br> LJ
<br>
<br>
<br> Záměr 06/2022
Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr koupit část pozemku
<br> parcelní číslo stavební: 111 o výměře 734 m2
záměr koupit cca 130 m2
Katastrální území Rakovice,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek <.>
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 16.června 2022,usnesením č.45/06/2022 <.>
…………………………
XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
21.07.2022
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
1

Načteno

edesky.cz/d/5526211

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz