« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Informace pro občany UA pobývající na území ČR s vízem dočasné ochrany déle než 150 dní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Bigginem—m
<br> PL:-"_EÍ'ÍIJ agpecy: 53-31; 5.května 59,59199 Plzeň DOMAŽLICE,anpew: Kozinova 299,544- 91 Domažlice KLATDW,anpecw: Masarykova 349,539 91 Klatovy
<br> FPAmII-ť FDEDTM BIMIIIEHHH HCIHEHÍJ'IDHC 5.99— 1.2.99
<br> Bismpo—c 5.99— 1.5.99 [E:-3.3.3 5.99— 1.2.99 HETEEP 5.99— 1.5.99 |TFITHHJ,FI 9.99— 14.99
<br> I'IEPEJ'IIHHALIJHI BIMIHEHhHDEWHHHŘ HA CAŘTI https:mev.wp.czfpůbcckv <.>
<br> H.CHÚ-f “» f J“.<.> ' > Plzgfr-„w ŠRahyna
<br> Tachov Ě 'Í' l.?.531.393 “a
<br> ___.' „—.n-.-"- - “Mf-H ??: “15 H"- ' “'H.<.>.|\._ T _ dai-|_,- 9331 39:33 “,IHr L 3.1 :-.É *Na-.„-.“* ?._.J Klatovy
<br> ?HHTI'EBI CHWA Lu'l' CniaaniTHHH [yprynnE—m: E'LHDCHHaxf 33 p.::rca'z- npn EM 33-3HH3 [JDECITM noHagJ,19 999 HDD— -3.r.<.> '.i-:::=J,b,33 „n,Droaip npo "91332999 „n,inan'ch BT <.>,5 599 HDDH H3.'.-.'|:3|_|,:-'J c:- l-IHETHHH.".-1.E,9,HLI—DF9 nnaxysaHHH: počin-3,33 339,3 c:- DEGE'H33< nosignmmm: DDÉDTDHEIE-ELLb CWAEHT 19—26 pnuia l_H33l-l33Thca 3.Llem'l' tm 'H'Hpa'l'Hill o I'lnaTHuH 31.33.33 -or|:| noaxyaaHHH: ne:-m c:- 336355333HH3 33ÍWEE"AZ EWAEHT c:- ADWMEHTM,|_|,|:| I'IÍATBEIJAPHWDTI: H33L|3HH3 3 CQ-"YHiBEG-EMTETi c:- 1; |::33i H33L|3HHH 3.an3"—'— 33333 n'r <.>,npdcnrnm 3 '-||-9- npn H33L|3HH3 3 ',pra'l'Hzgniň umcmi 93363,333 333931313 13 Hanemumm uHHuM „D,DTHFIAB'E muHaůMEHlue UAH! „D.HTHH'Q' laikům na ? FJDHÍB 363 „3333 i ÚiHhLIlE,miteň BÍHDM AD 15 planina npammm vln.-„aro AHR.c:- I'IJ13THMH 31.33.33 -or|:| ÚDEX'fBaHHHI 3,333: c.9933'33m nosignmmmzmina o ADH-merim,came-9330 noo HapcmE—H—H 363 933/19 gamme—HT 3 ::::oEš-ucmmu „3,3me1 „3,L-1TMHH ĚHEI'IDAKIIEA,na::nopT,3i33] i 3I:b',c,3|3iT CHDDÍAHEHDH' 3 „u_n—Aware: 93363,FIRE aanemmb Bip,<,> annnmr [iHnaniMil—lmnim 350 „qurnngae 33 otcům-n,::N-53 aanemmb Bip,ADFHHA? c:- BDHH I'IEIBHHHÍ El,-TH 33p3£crp333Hi 3 Eros-|::- np3|_|,i Hethhn'l' Pecnvůnim o I'lnaTHuH 31.33.33 -or|:| noaxyaaHHH: ne:-m c:- DEGEH=3DH I'ICIEÍADNIHTHZ MGE-3,333 “lap-5653333 H3 ",FI'IJMMEIHHÍ,350 30363.333 „a,-:rnHAEE 33 ::::oEš-DHJ,333 nepeůyaae H3 wpmm...

Načteno

edesky.cz/d/5525573

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz