« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Veřejná zakázka - Chodník před bývalou školou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídkový rozpočet - Chodník před bývalou školou (132.28 kB)
Obec Vlčetínec,Vlčetínec 32
<br> Nabídkový rozpočet
<br> Chodník před bývalou školou
<br> Číslo Položky - chodník Množství Měrná
<br> jednotka
<br> Cena za mj.Celkem
<br> 1.Vybourání betonových obrub 94,5 m
<br> 2.Rozebrání dlažeb 81,9 m²
<br> 3.Odstranění podkladu z kameniva 94,5 m
<br> 4.Hloubení rýh v hornině 38,7 m³
<br> 5.Vodorovné přemístění přes 1500 do
<br> 2000 m výkopku z horniny třídy
<br> těžitelnosti II skupiny
<br> 38,7 m³
<br> 6.Úprava pláně pro silnice a dálnice
<br> v zářezech před zhutněním
<br> 94,5 m²
<br> 7.Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.200 mm 94,5 m²
<br> 8.Postřik živičný spojovací ze silniční
<br> emulze v množství 0,70 kg/m²
<br> 65 m²
<br> 9.Asfaltový beton vrstva obrusná
<br> ACO 11 (ABS) tř.I tl.60 mm š.přes
<br> 3 m z nemodifik.asfaltu
<br> 65 m²
<br> 10.Osazení silničního obrubníku
<br> betonového stojatého s boční opěrou
<br> do lože z betonu prostého
<br> 94,5 m
<br> 11.Kladení zámkové dlažby
<br> komunikaci pro pěší tl.60 mm
<br> skupiny A pl.do 50 m ²
<br> 81,90 m²
<br> 12.Silniční obrubník BEST MONO II 67 ks
<br> 13.Obrubník parkový BEST LINEA II 30 ks
<br> 14.Dlažba betonová zámková BEST
<br> KLASIKO přír.60 mm
<br> 84,5 m²
<br> 15.Dlažba betonová zámková BEST
<br> KLASIKO červ.pro nevidomé 60
<br> mm
<br> 0,8 m²
<br> 16.Řezání spár pro vytvoření komůrky
<br> š.15 mm hl.25 mm pro těsnící
<br> zálivku v živičném krytu
<br> 65 m
<br> 17.Těsnění spár zálivkou za studen pro
<br> komůrky š.15 mm hl.25 mm bez
<br> těsnícího profilu
<br> 65 m
<br> 18.Odvoz suti a vybouraných hmot na
<br> skládku nebo meziskládku do 1 km
<br> se složením
<br> 42,36 t
<br> 19.Příplatek k odvozu suti a
<br> vybouraných hmot na skládku ZKD
<br> 1 km přes 1 km
<br> 84,735 t
<br> 20.Přesun hmot pro pozemní
<br> komunikace s krytem dláždným
<br> 63,258 t
<br> Číslo Položky – zaústění svodů Množství Měrná
<br> jednotka
<br> Cena za mj.Celkem
<br> 21.Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny
<br> strojně s uložením výkopku ve
<br> vrstvách se zhutněním jam.šachet
<br>...
Veřejná zakázka - Chodník před bývalou školou (199.14 kB)
OBEC VLČETÍNEC
<br> Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,okres Jindřichův Hradec
<br> IČO: 00666572 Tel.: 384 395 384 e-mail: ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Číslo zakázky: 2/2022
<br> Název zakázky: Chodník před bývalou školou
<br> Předmět zakázky (služba <,>
<br> dodávka,stavební práce:
<br> Stavební práce
<br> Dne 1.8.2022 ve 13:00 proběhne prohlídka na místě,sraz
<br> před budovou obecního úřadu <.>
<br> Datum vyhlášení zakázky: 21.7.2022
<br> Název a sídlo zadavatele: Obec Vlčetínec,Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice
<br> Osoba oprávněná jednat
<br> jménem zadavatele:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,starostka,a XXXX XXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br> IČ zadavatele: 000666572
<br> Kontaktní osoba
<br> zadavatele:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,starostka,tel.: XXX XXX XXX
<br> ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br> Lhůta a místo pro
<br> podávání nabídek:
<br> Nejpozději do 8.8.2022,17:00
<br> na Obec Vlčetínec,Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice
<br> Popis předmětu zakázky: Rekonstrukce komunikace na návsi podle projektové
<br> dokumentace a nabídkového rozpočtu,které jsou součástí této
<br> výzvy k podání nabídky <.>
<br> Součástí rozpočtu budou také náklady a vyřízení Žádosti o
<br> omezení užívání komunikace <.>
<br> Stanovení technických
<br> podmínek:
<br> Podle nabídkového rozpočtu a projektové dokumentace
<br>
<br> Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu.- Nejedná se o zadávací
<br> řízení podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách <.>
<br> Hodnotící kritéria: Nabídková cena
<br> Požadavek na písemnou
<br> formu nabídky:
<br> Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě <.>
<br> Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy <,>
<br> pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
<br> jménem uchazeče.V případě elektronického podání nabídky <,>
<br> musí být nabídka opatřena elektronickým podpisem uchazeče
<br> nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.Nabídka m...

Načteno

edesky.cz/d/5525500

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz