« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Usnesení 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 29.6.2022
USNESENÍ č.19 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEŽANY <,>
<br> konaného dne 29.6.2022
<br> zastupitelstvo obce Břežany po projednání:
<br>
<br> 1.Schvaluje rozpočtové opatření č.2 pro rok 2022 <.>
<br>
<br> 2.Schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období r.2021
<br> sestavenou ke dni 31.12.2021 <.>
<br>
<br> 3.Souhlasí s celoročním hospodařením Obce Břežany a schvaluje Závěrečný účet Obce Břežany za rok
<br> 2021,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Břežany za rok 2021,bez výhrad <.>
<br>
<br> 4.Schvaluje inventarizaci majetku ve vlastnictví Obce Břežany provedenou ke dni 31.12.2021 <.>
<br>
<br> 5.Rozhodlo,že výsledek hospodaření za rok 2021 bude zaúčtován na účet 432 (výsledek hospodaření
<br> minulých účetních období) <.>
<br>
<br> 6.Schvaluje Dodatek č.12 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství mezi obcí
<br> Břežany a firmou XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>
<br>
<br> X.Schvaluje výši členského příspěvku pro DSO Horažďovicko na 2.pololetí r.2022 ve výši 7.000 Kč <.>
<br>
<br> 8.Schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu Územní plány PK na pořízení územního plánu obce
<br> Břežany ve výši 207 000 Kč <.>
<br>
<br> 9.Schválilo podání žádosti „Systém DČOV v obci Břežany“ na Státní fond životního prostředí <.>
<br> Schválilo Smlouvu o dílo s ECO PRO s.r.o.Brno – vypracování projektu a podání žádosti o dotaci na
<br> 26 DČOV <.>
<br>
<br> 10.Stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 ve výši 7 členů <.>
<br>
<br> 11.Bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko včetně zprávy o přezkoumání
<br> hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2021 <.>
<br>
<br> 12.Bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 5.6.2022
<br> a zprávu Finančního výboru ze dne 10.6.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis byl vyhotoven dne: 5.července 2022 Zapisovatel: XXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,dne X.X.XXXX
<br>
<br> XXXX XXXXXX,dne X.X.XXXX
<br>
<br> Starostka: Mgr.XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5525433

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz