« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Usnesení 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 29.6.2022
USNESENÍ č.19 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEŽANY <,>
<br> konaného dne 29.6.2022
<br> zastupitelstvo obce Břežany po projednání:
<br>
<br> 1.Schvaluje rozpočtové opatření č.2 pro rok 2022 <.>
<br>
<br> 2.Schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období r.2021
<br> sestavenou ke dni 31.12.2021 <.>
<br>
<br> 3.Souhlasí s celoročním hospodařením Obce Břežany a schvaluje Závěrečný účet Obce Břežany za rok
<br> 2021,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Břežany za rok 2021,bez výhrad <.>
<br>
<br> 4.Schvaluje inventarizaci majetku ve vlastnictví Obce Břežany provedenou ke dni 31.12.2021 <.>
<br>
<br> 5.Rozhodlo,že výsledek hospodaření za rok 2021 bude zaúčtován na účet 432 (výsledek hospodaření
<br> minulých účetních období) <.>
<br>
<br> 6.Schvaluje Dodatek č.12 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství mezi obcí
<br> Břežany a firmou XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>
<br>
<br> X.Schvaluje výši členského příspěvku pro DSO Horažďovicko na 2.pololetí r.2022 ve výši 7.000 Kč <.>
<br>
<br> 8.Schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu Územní plány PK na pořízení územního plánu obce
<br> Břežany ve výši 207 000 Kč <.>
<br>
<br> 9.Schválilo podání žádosti „Systém DČOV v obci Břežany“ na Státní fond životního prostředí <.>
<br> Schválilo Smlouvu o dílo s ECO PRO s.r.o.Brno – vypracování projektu a podání žádosti o dotaci na
<br> 26 DČOV <.>
<br>
<br> 10.Stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 ve výši 7 členů <.>
<br>
<br> 11.Bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko včetně zprávy o přezkoumání
<br> hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2021 <.>
<br>
<br> 12.Bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 5.6.2022
<br> a zprávu Finančního výboru ze dne 10.6.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis byl vyhotoven dne: 5.července 2022 Zapisovatel: XXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,dne X.X.XXXX
<br>
<br> XXXX XXXXXX,dne X.X.XXXX
<br>
<br> Starostka: Mgr.XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5525433

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz