« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Veřejné zasedání 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné zasedání 29.6.2022
1
<br>
<br> Poř.č.zápisu: 19
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břežany <,>
<br> konaného dne 29.6.2022,od 19:00 hodin
<br> v kanceláři obecního úřadu,čp.23 <.>
<br>
Členové zastupitelstva obce přítomní po celou dobu zasedání:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluven: -
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce Břežany (dále jen ZO) bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce <.>
<br> Zasedání bylo řádně svoláno.Informace o konání veřejného zasedání ZO byla zveřejněna v souladu se zákonem na
<br> úředních deskách,současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starostka z prezenční listiny
<br> přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
<br> 7 všech členů ZO),takže ZO je usnášeníschopné.Usnesení z minulé schůze splněno.ZO bylo seznámeno se
<br> zápisem z minulého veřejného zasedání,ZO schválilo zápis bez připomínek.Zápis byl zveřejněn na úředních
<br> deskách OÚ,nebyly k němu vzneseny námitky.Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu <.>
<br>
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Františka Vopaleckého,XXXXX XXXXXXX,zapisovatelem Tomáše Jílka <.>
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Břežany schvaluje následující program veřejného zasedání:
<br>
1) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.2/2022 <.>
2) Projednání a schválení Účetní závěrky obce za rok 2021 <.>
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021 <.>
4) Projednání záležitostí DSO Horažďovicko <.>
5) Projednání a schválení Dodatku č.12 s firmou XXXXXX XXXXXXXX <.>
X) Projednání a schválení počtu členů ZO <.>
7) Projednání zprávy Kontrolního výboru a Finančního výboru <.>
8) Různé <.>
9) Diskuze <.>
10) Usn...

Načteno

edesky.cz/d/5525432

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz