« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru (281.7 kB)
OBEC PANOŠÍ ÚJEZD Počet “$“““
<br> \,<.> Počet- Středočeský kraj G+ Zář/WW “““““
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č.023-27/2022/RK ze dne 29.6.2022 a dle ustanovení 5 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),v platném znění,oznamuje Středočeský kraj následující záměr:
<br> bezúplatně převést pozemek
<br> p.č.1290/6 o výměře 931 m2 —- ostatní plocha vzniklého Geometrickým plánem č.289-2020220/2020 z pozemku p.č.l290fl,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Rakovník na LV 181 pro obec a katastrální území Panoší Újezd,a to z vlastnictví Středočeského kraje do
<br> vlastnictví obce Panoší Újezd
<br> Odůvodnění: ' Jedná se o pozemek veřejného prostranství,na kterém obec Panoší Ujezd vybudovala chodník <.>
<br> Informace podá: Odbor majetku a HS Kraj ského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> V V Bc.Zdeněk Skaloud Ing.Jaroslav leovský,MPA vedoucí Odboru dopravy vedoucí Odboru majetku a HS
<br> Dokument je podepsán elektromekým podpisem | Podepísujicí: Ing.Jaroslav Řiknvský Organizace,OJ ' Odbor majetku Sériové č.cert.: 22545095
<br> anumentje 13053953“ dalsmlckínn podpisem Vydavatel cert: PostSignum Qualified CA 4 \
<br> Podepin'ímií 5“ zm“ “““““ Datum a čas: 14.07.2022 15:13:47
<br> Drgsm'ace,OE“ Odbor dopravy Důvod:
<br> Sériové č.cm.: 33593115 Mim j
<br> „_ Vydavatel curl.PostSignum Qualified CA 4
<br> Datum a čas: 15.07.2022 12:05:02
<br> Důvod.:
<br> Místu:
<br> Vyvěšeno : 11 21507.<.> 1012
<br> Sňato :
<br> Zborovská 11 150 Zl Praha 5 tel.: 257 280 598 hasekájkr—sez www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/5525380

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz