« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket v k.ú. Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket v k.ú. Loket
Město Loket T.G.Masaryka 1169.357 33 Loket.Telefon 352 684 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> RADA MĚSTA LOKET
<br> na své 18.schůzi konané dne 13.7.2022,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket,a to části pozemků p.č.367/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 19,5 m2,p.č.266/14,druh pozemku: ostatní plocha,využiti: jiná plocha o výměře 1 m2,p.č.266/3,druh pozemku: ostatní plocha,využití: silnice o výměře 1,5 m2,p.č.1033/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 87 m2,p.č.346,druh pozemku: ostatní plocha,využítí: ostatní komunikace o výměře 8 m2,p.č.333/2,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 15,5 m2,p.č.344/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: jiná plocha o výměře 18,865 m2,umístění podzemního komunikačního vedeni veřejné komunikační sítě a 1 ks stoupku pro stavbu „11010-106816,FTTH_Loket_Mírová_LOSOK3",k.ú.Loket <.>
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> Bližší informace:
<br> |.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 21.7.2022 MĚSÍC LOKBÍ Sejmuto dne: 8.8.2022 -5—
<br> Kg,/1,4 / Ing.Jeřina Smolíková
<br> vedoucí odboru majetku města
<br> I I 869
<br> || 95572
<br> || šřzn
<br> (4 » \\V
<br> \ GSF/1
<br> Vy
<br> užití stá
<br> FTTH-Loket„Mirovó_LOSÚK3 \ <.>
<br> pod mostem
<br> V8
<br> jící chráničky
<br> (3.2.2
<br> !: n
<br> MTE-T
<br> 031202! BUG
<br> FTTH_Loket-Mirovó_LDSOK3 c.2.3w—Šu—l—*
<br> u „sou
<br> » nm „500

Načteno

edesky.cz/d/5524653


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz