« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Loket
Město Loket T.G.Masaryka 1169.357 33 Loket.Telefon 352 684 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOKET
<br> na svém 4.zasedání konaném dne 16.06.2022,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města Loket,a to:
<br> v k.ú.Loket
<br> p.p.č.374/11,ostatní plocha,o výměře 23 m2 dle GP č.1678-209/2022
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky.Bližší informace: 1.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 19.07.2022 Sejmuto dne: 04.08.2022
<br> Město Loket
<br> )*á/ i
<br> ři a Smolíková vedoucí odboru majetku města
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stov Nový stov Dznačeni Wměro parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způsr Porovnání Se stovem evidence prdvnfch VZtGhů pozemku pozemku určen Drl přechdzi ?.pozemku Čislo listu Wměm dliu Označení parc Elsiem Zpusob vyuzit! porci čislem Zpusob vyutitl Způsob využití výměr “známém “' "'USWCM UHU E 5 katastru dl'lvč'šl oz.; ho : mz hn ; mz nemovitostí eviáenzi ho 1 "* :“ :“ ostane/.5 using,! 5 J 7 4/7 WM mm]:“ 5 74/7 Ě mg„kmmm 2 ; ostggf.! ! Ě Ě 374/71 3 1,73de 2 574/7 ? 23 g 7g 04 ; i %
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN pro
<br> rozdělení pozemku
<br> Glomqirický pian mam úředně omamný zeměměřický inženýr:
<br> Stn'pnpil wm rar-ans oman-Any zeměmii'idtý inunýr:
<br>.)mdnn,ijmml':
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Jmeno.Whmr:
<br> Čluiu pulalky seznamu úředne uprúvněnýd'l zemimiňckých Inženýra:
<br> 394/1995
<br> xnmdmbfichýd'u inženýrů:
<br> Cida potahy uunumu úředne cpmměných
<br> Dnu: Ústa:
<br> Dne:
<br> bm o:
<br> Nmaliluntrní o přaannltl mamma prav-nim předpisům <.>
<br> v dokumentaci kutultrdlnhu úřadu <.>
<br> Tento stejnopis odpovida geometricluinm Dianu \: nluklronickd podob! uhzunnmu
<br> Vyhotovitet: Jona Chodová—geodetické práce
<br> Rumunská 660/8,560 09 Karlovy Vary
<br> Kuluwlrdl...

Načteno

edesky.cz/d/5524652


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz