« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Směna nemovitostí - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směna nemovitostí - záměr
Telefon: 373332119 DIČ: CZ00572969 č.ú.: 0725661359/0800
IČO: 00572969 e-mail:obec@rybnice.cz
<br> Obec Rybnice
Rybnice 105
<br> 331 51 Kaznějov
<br>
<br>
Vaše značka Naše značka Vyřizuje Rybnice
306/2022/ryb Randová 4.7.2022
<br>
<br> Věc : Směna nemovitostí <.>
<br>
Obec Rybnice zveřejňuje dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších novel,záměr směnit část pozemků ve vlastnictví Obce Rybnice a to
pozemky :
<br> parc.číslo 547/6 o výměře 1,0 m2,vedeného jako ostatní plocha,neplodná půda <,>
odděleného geometrickým plánem č.654-5/2022 z pozemku parc.č.547/4,vedeného
jako ostatní plocha,neplodná půda,v k.ú.Rybnice u Kaznějova <,>
parc.číslo 1784/18 o celkové výměře 3 m2,vedeného jako ostatní plocha,ostatní
komunikace,odděleného geometrickým plánem č.654-5/2022 z pozemku
parc.č.1784/6,vedeného jako ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú.Rybnice u
Kaznějova <.>
<br> Pozemek parc.č.547/4 a pozemek parc.č.1784/6 jsou zapsané na LV č.10001 v k.ú <.>
Rybnice u Kaznějova,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj,katastrální pracoviště Kralovice <.>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
Informace poskytne : v úředních hodinách XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
Vyvěšeno dne : X.7.2022 Sejmuto dne :

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
23. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz