« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Směna nemovitostí - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směna nemovitostí - záměr
Telefon: 373332119 DIČ: CZ00572969 č.ú.: 0725661359/0800
IČO: 00572969 e-mail:obec@rybnice.cz
<br> Obec Rybnice
Rybnice 105
<br> 331 51 Kaznějov
<br>
<br>
Vaše značka Naše značka Vyřizuje Rybnice
306/2022/ryb Randová 4.7.2022
<br>
<br> Věc : Směna nemovitostí <.>
<br>
Obec Rybnice zveřejňuje dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších novel,záměr směnit část pozemků ve vlastnictví Obce Rybnice a to
pozemky :
<br> parc.číslo 547/6 o výměře 1,0 m2,vedeného jako ostatní plocha,neplodná půda <,>
odděleného geometrickým plánem č.654-5/2022 z pozemku parc.č.547/4,vedeného
jako ostatní plocha,neplodná půda,v k.ú.Rybnice u Kaznějova <,>
parc.číslo 1784/18 o celkové výměře 3 m2,vedeného jako ostatní plocha,ostatní
komunikace,odděleného geometrickým plánem č.654-5/2022 z pozemku
parc.č.1784/6,vedeného jako ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú.Rybnice u
Kaznějova <.>
<br> Pozemek parc.č.547/4 a pozemek parc.č.1784/6 jsou zapsané na LV č.10001 v k.ú <.>
Rybnice u Kaznějova,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj,katastrální pracoviště Kralovice <.>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
Informace poskytne : v úředních hodinách XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
Vyvěšeno dne : X.7.2022 Sejmuto dne :

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz