« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Adresný záměr - prodej p. č. 915/4 v k. ú. Vlčetínec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Adresný záměr - prodej p. č. 915/4 v k. ú.  Vlčetínec (87.97 kB)
OBECNÍ ÚŘAD VLČETÍNEC
<br> Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,okres Jindřichův Hradec
<br> IČO: 00666572 Tel.: 384 395 384 e-mail: ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E NÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) § 39,odst.1 ve znění
<br> pozdějších předpisů oznamujeme:
<br>
<br> A D R E S N Ý Z Á M Ě R
<br>
<br> prodat pozemek ve vlastnictví obce,zapsané na LV 10001 v k.ú.Vlčetínec,zapsané u
<br> Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec:
<br>
<br> p.č.915/4 v k.ú.Vlčetínec
<br>
<br> a to paní Adéle Doležalové,Vlčetínec 33
<br>
<br>
<br> Ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění,tj.4.8.2022 je možné na Obecním úřadu Vlčetínec
<br> předložit písemně svůj zájem,sdělit (předložit písemně) námitky a připomínky k záměru
<br> obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vlčetínci dne 20.7.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> starostka Obce Vlčetínec
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 20.7.2022
<br> Sejmuto:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz