« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Oznámení-úplná uzavírka provozu silnice II/210 (MěÚ/OD Sokolov, č.s.MUSO/67950/2022/OD)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení-úplná uzavírka provozu silnice II/210 (MěÚ/OD Sokolov, č.s.MUSO/67950/2022/OD)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929.356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy Cistosrisu MUSO/67950/2022/OI)/PEJE tNTERNíOZíx-ACENI OD-2140f'2022 \W'Řiztit: Bc.XXXXX XXXXXXX TEL +XXX XXX XXX XXX EMAIL petrajezkovar'ěhnu—sokoíov.cz
<br> DATUM 20.7.2022 Žadatel:.SWÍETELSKY stavební s.r.o.<.> Pražská tř.495/58.Ceské Budějovice 3.370 04 Ceské Budějovice 4
<br> <,>
<br> “
<br> Městský úřad Sokolov,Odbor dopravy,XXXX si iční správní úřad příslušný dle Š XX odst.4 písm.a) Zákona Č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacich'W.rozhodl dne 20.7.2022 ve věci žádosti o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.kterou dne 29.6.2022 podal(_a):
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO: 48035599,Pražská tř.495/58,České Budějovice 3.370 O4
<br> takto: dle (;" 24 a Š 25 odst.6 písm.o) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s předchozím souhlasem Policie CR Krajské ředitelství policie.Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Jednoty l773.356 Ol Sokolov a souhlasu vlastníka komunikace
<br> Pro realizaci zvláštního užívání se stanoví tyto podmínky:
<br> i.Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak.aby nedošlo k ohrožení účastníků si liČDÍllU provozu a chodců <.>
<br> Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí,aby byl vrámci doby trvání uzavírky umožněn přístup k sousedním nemovitostem <.>
<br> Pracovní místo bude řadně ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osoh dle platných norem.4.Za udržbu a čištění přilehlých komunikaci a kanalizačních vpustí,jejichž mečištčni vznikne v souvislosti či v důsledku prováděných prací,odpovídá žadatel <.>
<br> Přechodná u| rava provozu po dobu provádění prací byla stanovena opatřením obecné povahy pod č.j.MUSO/6795l/2022/OD/LULA ze dne tl.7.2022 _ schéma,které předení odsouhlasila Policie ČR.<.> Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje.Dl Sokolov pod č.j.KRPK-SíLBÉQ/ČJ 2022490906 ze dne 27.6.3022 a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.Žadate...

Načteno

edesky.cz/d/5522319

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz