« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV-odpadové hospodářství.pdf [0,33 MB]
1)
<br> 3)
<br> 4)
<br> OBEC Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice Obecně závazná vyhláška obce Těšetice <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Těšetice se na svém zasedání dne 29.3.2022 usnesením č.2.1.usneslo vydat na základě š 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>,Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Těšetice <.>
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 <.>
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpaduz <.>
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> a) Biologické odpady <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady,g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> i) Nápojové kartony <,>
<br> j) Textil <,>
<br> k) Směsný komunální odpad <.>
<br> 1 5 61 zákona o odpadech 2 5 60 zákona o odpadech
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h),i) aj) <....
Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf [0,03 MB]
SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISÚ Cf Í : územních samosprávných celků -— * a některých správních úřadů
<br> 7,- I
<br>.Ž,<.> :.: MINISTERSTVO VNITRA
<br>.a co.<.>.' a.<.>.<.>.<.>.ČESKÉ REPUBLIKY
<br> 0000.00.<.> (ti"
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1062191613
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> vkladatel: Obec Těšetice
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 1/2022
<br> Název právního předpisu: stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Datum vydání právního předpisu: 29.03.2022
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - š 14 - komunální odpad - obecní systém Oblast právní úpravy: místní poplatek za komunální odpad - obecní systém
<br> Účinnost právního předpisu: 02.08.2022
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 18.07.2022 14:33
<br> Totoje automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> Strana 1

Načteno

edesky.cz/d/5521885

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz