« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná - 27. 7. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
Klokočná č.61,251 64 Mnichovice
Tel: +420 222 352 065,e-mail: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> Obecní úřad Klokočná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná <,>
<br> svolaného starostou obce Ing.Miloslavem Rovným <.>
<br> Místo konání: Obec Klokočná – společenský sál Hostince Na Klokočné
<br> Doba konání: 27.7.2022 od 1900
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> 6) Schválení Závěrečného účtu Ladova kraje za rok 2021
<br> 7) Navýšení kalkulace ceny pro vodné od 1.9.2022
<br> 8) Pasport komunikací
<br> 9) Změna uzavřené smlouvy o nájmu nemovitých věcí – Hostinec na Klokočné
<br> 10) Záměr obce propachtovat pozemky v majetku obce
<br> 11) Záměr obce pronajmout část pozemku parc.č.322/41
<br> 12) Opravy místních komunikací – informace
<br> 13) Rampa u Hostince na Klokočné – informace
<br> 14) Slavnostní veřejné ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“ 9.9.2022
<br> 15) Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> 16) Informace k podzimním volbám do zastupitelstev obcí <.>
<br> 17) Různé
<br>
<br>
UPOZORNĚNÍ:
<br> Z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu bude pořizován zvukový záznam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce Klokočná
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.7.2022 Sejmuto z úřední desky dne: 27.7.2022
<br>
2022-07-19T07:02:24+0200
Ing.XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5520596

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz