« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Volby - Informace o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu PČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace zde.. (22.64 kB)
INFORMACE O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
<br> pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech
23.a 24.září 2022,případné 2.kolo ve dnech 30.září a 1.října 2022
<br>
<br> Voliči,který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v Havrani,vydá Obecní úřad Havraň na jeho žádost voličský průkaz.S tímto průkazem může volit pouze ve svém volebním obvodu,tzn.pouze na území okresu Most <.>
<br> Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče,datum narození,adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.Lze také uvést,pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán.Pokud to volič neuvede,bude mu vydán průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé kolo voleb.Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář <.>
<br> Žádost lze podat:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.Tato žádost musí být Obecnímu úřadu Havraň doručena nejpozději 7 dní přede dnem voleb,tj.do 16.9.2022 do 16,00 hodin <.>
- osobně,a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,tj.do 21.9.2022 do 16,00 hodin (při osobním podání není písemná žádost vyžadována,neboť obecní úřad sepíše úřední záznam)
<br> Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (8.9.2022).Předá jej osobně voliči nebo osobě,která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit <.>
<br> Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb – požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně.Úřad může vydávat voličské průkazy do 28.9.2022 do 16,00 hodin <.>
<br> Žádosti o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Havrani,Moravěvsi a Saběnicích se vyřizují v úředních hodinách na Obecním úřadě Havraň <.>
Písemné žádosti se dle výše uvedených podmínek zasílají na adresu : Obecní úřad Havra...

Načteno

edesky.cz/d/5520174


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz