« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Rozpočtové opatření č. 8 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO 8.pdf [0,07 MB]
Obec Těšetice,IČ 00299545
<br> Rozpočtové opatření č.8 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022
<br> PŘÍJMY
<br> org.151—lnv.dotace MMR-Revitmíst 0 4216 17 508 Ostatnl Invest.přl]até transf.1e * 'L rclpočtu 10 888 999,00 681 340,00 11 570 339,00 akt.A pas.odpočlnu v T I Celkem ZMĚNY v PŘÍJMECl-l 681 340,00 Celkem PŘÍJMY 38 885 832,36 681 340,00 39 567 172,36
<br> VÝDAJE: org.151—Inv.dotace MMR—Revitmíst 3421 6121 17508 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 911 340,00 akt.a pas.odpočinku vT 3421 Využití volného času dětí a " * ' 299 500,00 681 340,00 980 840,00 org.158 Rekonstr.veř.osvětlení 3631 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX X XXX XXX,00 1 070 000,00 T,V,R—dotace 3631 Veřejné osvětlení 526 929,95 1 000 000,00 1 526 929,95 Celkem ZMĚNY ve VÝDAJÍCH 1 681 340,00 Celkem VÝDAJE 40 689 960,36 1 681 340,00 42 371 300,36 Celkem 5xxx 21 035 734,94 0,00 21 035 734,94 Celkem Gxxx 19 654 225,42 1 681 340,00 21 335 565,42
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech
<br> Celkem ZMĚNY ve FINANCOVÁNÍ:
<br> REKAPITULACE: Celkem PŘÍJMY
<br> Celkem FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem VÝDAJE
<br> 38 885 832,36 1 804 128,00 40 689 960,36
<br> 40 689 960,36
<br> Zastupitelstvo obce Těšetice projednalo a schv o Rozpočtové opatření č.8 Rozpočtu obce Těšetice 2022 dne 27.6.2022 <.>
<br> Starosta obce: Mgr.Jindřich Protivanek - <.>
<br> Správce rozpočtu : Ma rle Dostálová
<br> V Těšetlcích dne 27.6.2022
<br> 681 340,00 1 000 000,00 1 681 340,00
<br> 1 681 340,00
<br> 39 567 172,36 2 804 128,00 42 371 300,36
<br> 42 371 300,36

Načteno

edesky.cz/d/5520104


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz