« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Rozpočtové opatření č. 7 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO 7.pdf [0,07 MB]
Obec Těšetice,IČ 00299545
<br> Rozpočtové opatření č.7 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022
<br> PŘÍJMY
<br> oprava rozpočtu-změna rozhodnutí 0 4216 osmnl Investpřilaté trinsfae * “ rozpočtu 10 928 451,00 —581 223,00 10 346 223,00 MK Vojnice org.150 změna rozhodnutí -dotace 0 4216 17 508 Ostatní investplljaté transf.1e * 'L 542 776,00 542 776,00 MMR -MK Vojnice org.141—0I.kraj-inv.dotace Revit.KD 0 42:22 620 Investičnl přijaté transfery od kral'l 160 000,00 400 000,00 560 000,00 Těšetice celkem ZMĚNY v PŘÍJMECH 350 543.00 Celkem PŘÍJMY as 515 234,36 350 548,00 38 335 332,35
<br> VÝDAJE:
<br> 2212 5171 Opravy a udržování 792 747,99 -20 000,00 772 747,99 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby -XXX XXX,XX -XXX XXX,XX oprava rozpočtu-MK Vojnice oprava rozpočtu vI.1droje MK 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby -XXX XXX,XX -XXX XXX,XX Vojnice orj.30,org.150 vl.zdroje dotace 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX M" MK Vojnice orj.30,org.150—výše dotace po 2212 6121 17508 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX změně MK Vojnice 2212 Sllnlce 1 006 975,99 —59 452,00 1 747 523,99 orj.32,0rg.141 Inv.dotace z 0|.kraje— 3392 6121 620 BM,halla stavby 7 197 038,00 400 000,00 7 597 038,00 Revit.KD T 3392 Zájmová činnost v kultuře 7 656 768,00 400 000,00 8 056 768,00 ROT č.10/2022,usn.1.13.- 6171 5123 "' ' ' ' ' ' L 4 20 000,00 20 000,00 automatotevbrány OÚ 6171 Člunost mlstlll správy 4 199 640,00 20 000,00 4 219 640,00 Celkem ZMĚNY ve vv'muícu 350 548,00 Celkem VÝDAJE 40 329 412,36 360 548,00 40 689 960,36 Celkem SXXX 21 145 734,94 0,00 21 145 734,94 Celkem GXXX 19 183 677,42 360 548,00 19 544 225,42 FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem ZMĚNY ve FINANCOVÁN :
<br> REKAPlTUlACE:
<br> Celkem PŘÍJMY Celkem FINANCOVÁNÍ: Celkem PŘÍJMVO-FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem VÝDAJE
<br> 38 525 284,36 1 304 118,00 40 329 412,36
<br> 40 329 412,36
<br> Rada obce Těšetice projednala a schválila Rozpočtové opatření č.7 Rozpočtu obce Těšetice 2022 dne 14.6.2022 <.>
<br> Starosta obce.Mgr.Jindřich
<br> Správce rozpočtu : XXX...

Načteno

edesky.cz/d/5520103


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz