« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Veřejná vyhláška ze dne 14.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření veřejné povahy.pdf (500.29 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Energie AG Kolín a.s <.>
Orebitská 885
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> O22XX0018390
MUKOLIN/OZPZ 54636/22-hak
OZPZ 13211/2022
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
katerina.haklova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
2
0/0
<br>
Datum: 14.07.2022
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> (Veřejnou vyhláškou)
<br> Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst.2 písm.b) zákona č.274/2001 Sb.<,>
o vodovodech a kanalizacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 25 a § 172 <,>
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád),v souladu
s ustanovením § 15 odst.4 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích,ve znění
pozdějších předpisů,na základě návrhu ENERGIE AG Kolín,a.s <.>,IČ: 475 38 457,Orebitská 885 <,>
Kolín IV,jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu ve veřejném zájmu v obcích
Kolín (vč.částí Kolín - Sendražice,Štítary a Zibohlavy),Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry,Ovčáry <,>
Volárna,Tři Dvory,Konárovice,Veletov,Pašinka,Ratboř,Radovesnice I,Kořenice,Křečhoř (vč.částí
Kamhajek a Kutlíře),Libodřice,Chocenice,Břežany I,Velim,Plaňany a Dobřichov,které jsou
zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí,které společnost Energie AG Kolín a.s <.>
neprovozuje,ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu Kolín,a to XXXXX,Cerhenice,Velký
Osek
<br>
DOČASNĚ OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY
Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
<br> 01.07.2022 do 31.8.2022
<br> v obcích Kolín (vč.částí Kolín -...

Načteno

edesky.cz/d/5519453

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz