« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - Záměr darovat pozemky Jihočeskému kraji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Darovací smlouva JčK.pdf (219.49 kB)
Darovací smlouva JčK_záměr.docx (52.03 kB)
Město Deštná
Městský úřad Deštná
V Deštné dne 18.07.2022
Město Deštná zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
Z Á M Ě R
DAROVAT
Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,IČO 70890650
· Pozemek parc.č.15/6 o výměře 255 m2,druh pozemku: ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
· Pozemek parc.č.17/4 o výměře 6 m2,druh pozemku: ostatní plocha,silnice <,>
· Pozemek parc.č.1252/5 o výměře 19 m2,druh pozemku: ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
· Pozemek parc.č.2255/4 o výměře 2 m2,druh pozemku: ostatní plocha,silnice <,>
· Pozemek parc.č.2335/32 o výměře 4 m2,druh pozemku: ostatní plocha,silnice <.>
<br> Záměr obce darovat určenou nemovitost konkrétnímu subjektu,nebrání ostatním,aby podali svou písemnou žádost či vyjádření na podatelnu městského úřadu či zaslali poštou na adresu městského úřadu: nám.Míru 65,378 25 Deštná,a to do 03.08.2022 <.>
Příloha: Darovací smlouva
<br> ………………………………………
XXXXX XXXXX,DiS <.>
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 18.07.2022
Sejmuto z úřední desky dne 03.08.2022

Načteno

edesky.cz/d/5518179

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz