« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Zahajájení řízení o prodložení platnosti stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-1755685730679920921.pdf (169.11 kB)
*MUKHSP07367693 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/093638/2022/04 Středočeský kraj
Zborovská 81
150 00 Praha
<br>
<br>
Č.J.: MKH/106281/2022
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 14.července 2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
<br> Středočeský kraj,IČO 70891095,Zborovská 81,150 00 Praha <,>
který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IČO 00066001 <,>
Zborovská 81,150 00 Praha,kterou zastupuje Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.<,>
IČO 61853267,Ohradní 1443,140 00 Praha
<br> (dále jen "stavebník") dne 14.6.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení a lhůty
k dokončení stavby:
<br> II/126 - Propojení D1 se sil.I/2 akt.PD - 2.etapa
SO 010 Příprava území,kácení zeleně
SO 020 Demolice mostu ev.č.126-005
SO 101 Komunikace a odvodnění Soutice
SO 102 Komunikace a odvodnění Zruč nad Sázavou
SO 103 Komunikace a odvodnění Dolní Pohleď
SO 104 Komunikace a odvodnění km 8,330 - km 10,647
SO 105 Komunikace a odvodnění Slavošov
SO 106 Komunikace a odvodnění Hranice
SO 107 Komunikace a odvodnění Štipoklasy
SO 108 Komunikace a odvodnění Černíny
SO 109 Komunikace a odvodnění km 27,464 - km 28,000
SO 110 Komunikace a odvodnění Bykáň
SO 111 Komunikace a odvodnění Májovka
SO 120 Okružní křižovatka Soutice
SO 201 Most ev.č.126-005 přes Želivku
SO 202 Most ev.č.126-006 přes Sázavu
SO 250 Zárubní zeď u OK Soutice
SO 401 Provizorní přeložka kabelu NN - ČEZ
SO 402 Provizorní přeložka kabelu VO - Soutice
SO 403 Provizorní přeložka sdělovacího kabelu - CETIN
SO 404 Definitivní přeložka kabelu NN - ČEZ
SO 405 Definitivní přeložka kabelu VO - Soutice
SO 406 Definitivní přeložka sdělovacího kabelu - C...

Načteno

edesky.cz/d/5518008

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz