« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Prodloužení uzavírky Horka - Čejtice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodloužení uzavírky Horka - Čejtice.pdf (271.98 kB)
*MUKHSP07368236 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/105441/2022/02 COLAS CZ,a.s <.>
Rubeška 215
190 00 Praha
<br>
<br>
Č.J.: MKH/106344/2022
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 14.července 2022
<br>
<br> USNESENÍ
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br>
Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") obdržel dne 12.7.2022 žádost právnické osoby
<br> COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,Rubeška 215,190 00 Praha (dále jen „žadatel“)
kterou zastupuje XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,M.Kudeříkové XXXX,XXX 01 Benešov
<br> o povolení pokračující úplné uzavírky silnice č.II/336 v km 22,930 - 24,924 mezi obcemi Buda a Onšovec
z důvodu zpoždění dokončení stavby II/336 Buda – Čejtice,II.etapa způsobené zvýšením rozsahu prací
(změna způsobu provádění sanace zvodnělého podloží),a to v termínu 8.8.2022 – 17.8.2022.Objízdná
trasa bude vedena po silnicích č.II/150,II/130 přes Ledeč nad Sázavou,dále po silnici č.II/339 přes
Třebětín a Bohdaneč,po silnicích č.II/335 a II/126 přes Zbraslavice a Dolní Pohleď <.>
<br> Dalšími účastníky správního řízení jsou vlastníci pozemních komunikací,které mají být uzavřeny
a po kterých má být vedena objížďka a obce,na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka
a nařízena objížďka:
<br> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IČO 00066001 <,>
Zborovská 81,150 00 Praha
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČO 00090450,Kosovská 1122 <,>
586 01 Jihlava
Obec Dolní Pohleď,IČO 00640328,Dolní Pohleď 11,...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz