« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Uzavírka Pohleď - Pertoltice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka Pertoltice.pdf (270.42 kB)
*MUKHSP07359266 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/089656/2022/06 PORR a.s <.>
Dubečská 3238
100 00 Praha
<br>
<br>
Č.J.: MKH/104819/2022
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 11.července 2022
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky <,>
kterou dne 7.6.2022 podala společnost
<br> PORR a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská 3238,100 00 Praha <,>
kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst.2 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> I.P O V O L U J E
<br> částečnou uzavírku silnice č.III/33916 v km 0,000 – 3,465 mezi obcemi Dolní Pohleď a Pertoltice (provoz
bude řízen světelným signalizačním zařízením) <,>
<br> - doba trvání uzavírky: 21.7.2022 - 5.8.2022
<br> - důvod uzavírky: oprava objízdných tras souvisejících se stavbou "II/126 - Propojení D1 se silnicí
I/2 - 1.etapa"
<br> - opatření ve vedení linkové osobní dopravy:
<br> Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č.776 Zruč nad Sázavou - Vlastějovice - Zruč nad Sázavou <,>
778 Zruč nad Sázavou - Bohdaneč – Zbraslavice a 845 Zruč nad Sázavou - Dolní Kralovice – Ježov <.>
<br> V případě probíhajících stavebních prací v místě autobusových zastávek dojde k jejich přesunu o několik
...

Načteno

edesky.cz/d/5518006

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz