« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
Obecní úřad Štěchovice
štěchovice 64,387 16 Voleniee
<br> Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
<br> Pro účely konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23.a24 <.>
září2022,tímto podle ust.$ 15 písm.d) zákona č.49tl2001 Sb <.>,o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně někteých zákoni,ve znéní pozdějších předpisů,(dále
jen,<,> zákon") <,>
<br> poskytuji
<br> každé volební straně,jejíž kandidátní listina byla zaregistrována informaci
o počtu a sídlech volebních okrsků <.>
<br> obec Štěchovice bude mít jeden volební okrsek se sídlem:
obecní úřad Štěchovice,Štěchovice 64,387 16 Volenice
<br> XXXXXXXX XXXX
starosta obce
<br> plilĚCHI UnAD l
/ šrĚcnovlcE l
*;tgl__lg.vorgor"g I
<br> ve Štěchovicích 16.července 2022

Načteno

edesky.cz/d/5517904

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz