« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Porovnání položek MZe 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

felbabka-porovnani-polozek-mze-2021346800751.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Felbabka
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Felbabka
<br> Sídlo: Felbabka 79
<br> 36801 Felbabka
<br> Identifikační číslo: 00233226
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Felbabka
<br> Sídlo: Felbabka 79
<br> 36801 Felbabka
<br> Identifikační číslo: 00233226
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Felbabka
<br> Sídlo: Felbabka 79
<br> 36801 Felbabka
<br> Identifikační číslo: 00233226
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 2108-634468-00233226-1/2-00233226
<br> 2108-634468-00233226-2/1-00233226
<br> 2108-634468-00233226-2/2-00233226
<br> 2108-634468-00233226-3/1-00233226
<br> 2108-634468-00233226-3/2-00233226
<br> 2108-634468-00233226-4/1-00233226
<br> 2108-634468-00233226-4/2-00233226
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Felbabka (IČO 00233226)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Felbabka
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.075024 0.060500 0.014524 0.004821 0.004000 0.000821
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.025410 0.026500 -0.001090
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.005301 0.004000 0.001301 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - o...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz