« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Opatření obecné povahy - závod Brdonoš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOKUMENT ZDE (731.68 kB)
AD PŘÍBRAM Odbor silničního hospodářství
<br> Váš dopis;
<br> Spisová značka: sz MeUPB 723189022 Brdonoš z.s.Čislo jednací: MeUPB ?2350í2022íOSHíPaz Podlesí 380 Datum: 15.07 2022 261 01 Příbram Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> E-mail: petra.pazderkova©pribram.eu
<br> Telefon; 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.Ej 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném znění a podle ust.5 171 a ust.5 173 zákona č.5002004 Sb.(správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné upravy provozu na místních komunikacích v obci Podíesí (k.ú.Podlesí nad Litavkou & k.ú.Příbram),podané dne 20.06.2022 žadatelem Brdonoš z.s <.>,IČO: 01546481.Podlesí 380,261 01 Příbram (dále jen „žadatel'í) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br> stanovuje
<br> v souladu s ustanovením 5 124 odst.5 a na základě ustanovení š 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky (3.29412015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích v obci Podlesí (k.ú.Podlesí nad Litavkou a k.ú.Příbram) za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br> 1.Druh úpravy: přechodná
<br> 2.Způsob upravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policii ČR,KŘ DI Příbram pod č.j.KRPS-156647-2!CJ-2022-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> 3,Na komunikacích: místní komunikace 4.Místo: obec Podlesí 5.Důvod úpravy: konání triatlonového závodu Brdonoš 2022 za úplné uzavírky částí místní komunikace 6.Termín stanovení úpravv provozu: ...

Načteno

edesky.cz/d/5516698

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz