« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Oznámení o vložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednote (BPEJ) pro katastrální území Svatoslav u Třebíče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednote (BPEJ) pro katastrální území Svatoslav u Třebíče
ranami STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ „ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIC: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Obec Svatoslav
<br> Naše značka: SPU 252523/2022/520100/Morkus č.p.29
<br> Spisová značka: SP977/2022-520101 675 07 Svatoslav
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: j.morkus©spucr.cz
<br> Datum: 1512022 SPU 2525231202215201 UU/Momus 000662434420
<br> Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Svatoslav u Třebíče
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle S 19 písm.9) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajínému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,kzajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ"),a vsouladu s 5 5 odst.4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizací,oznamuje,že návrh změn mapy BPEJ pro k.ú.Svatoslav u Třebíče je vyložen
<br> po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj Vysočina a na Obecním úřadu Svatoslav,kde je možné uplatňovat po tuto stanovenou dobu případné písemné připomínky.K později uplatňovaným připomínkám nebude přihlédnuto.Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina po vyhodnocení došlých připomínek ukončí v souladu s 5 6 odst.2 citované vyhlášky předmětnou aktualizaci BPEJ <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina tímto žádá Obecní úřad XXXXXXXXX o zveřejnění tohoto...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz