« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pravidla pro prodej stavebních pozemků Nad Skalkou V. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/57 o výměře 901 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
'! TERM?
<br> AJ
<br> *=.<.>,<.> <,>
záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/56 o výměře 909 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
mm mama „ Mm,—ff.— : 1760/44 fm u ISE-a andi : T _: “vraci/43 fm: “ 5 ; “EGR-BZ ; mam Irma míří—'““— vb Š nama
<br> - TTEQŘŠS 175777 fa H l/J—Š',3/ mm 1'“
záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/55 o výměře 897 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
1750/1
<br> ? 743/2
<br> lm.<.>.lesa-zc 3 na Ill ? : 17 E Uma 15 176551 5 2.1.15 ; 2582-22 č 1760242 fm m.“ % ;; 1730/41 “*.' 750/45 TFÉÚÍ48 \: _
<br> '[748/1
záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/54 o výměře 868 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
1760/3
<br> 1760/1
<br> ff!
<br> 17603455
<br> /
<br> “JB
<br> „BG/44
<br> \m-ZD-
<br> tm
<br> *17611'43
<br> ! 7€W42
<br> „__/f_i
<br> “82724
<br> 1 786/41
<br> War/'
<br> \
<br> 175MB „___________,——-
záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/53 o výměře 933 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
TFSWT
<br> “ 1750/44 1m“ „WH—___; mm 3 7 ; ara—ma 1m: “ _ „__—ff,3 m:.! 155223 ; frame 1m Taft—__; & - ; „sam ___FFJ.““ „m; !% „r_______ť__,157/7 AŽ „ /í& 17445 _ 's <.>
záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/51 o výměře 1049 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
?760/1'
<br> 'l/f
<br> ! Yeah/45
<br> „.___M—w—f—f—j—f
<br> GB
<br> 1760144
<br> 176950“
<br> 1155
<br> I760V43
<br> JPEG/42
<br> f
<br> 1559-24
<br> 1 760% !
<br> zm
<br> 1760/46
<br> 1750/43 fo—f'ť—
<br> “___—f ? ?52'?
záměr prodeje.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.1760/50 o výměře 1012 m2,nově vzniklého na základě geometrického
plánu č.1694-221227/2022 oddělením od pozemku parc.č.1760/3,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území Volyně a je určený platnou územně
plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů <.>
<br> Minimální kupní cena je 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy
a kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva,vzor žádosti,informace
o stavebních pozemcích a podmínky plošného uspořádání dle Územního plánu města Volyně jsou
uveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla
prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> -----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
„6fo
<br> ff: 175MB „ 15.1.: war—f_i;- “ 175ml“ Zim „.g—;! y.- "55230 3 od a: i ; 1768/43
<br> | 562-2!
<br> u“
<br> 1 75942
<br> >
<br> ! 78120! 1
<br> TTGÚMB &
Žádost o koupi pozemku Skalka .docx
MĚSTO VOLYNĚ,ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC,NÁMĚSTÍ SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br>
MĚSTO VOLYNĚ,ODBOR SPRÁVY MAJETKU,INVESTIC A ŽP <,>
Náměstí Svobody 41,38701 Volyně
Žádost o koupi pozemku
dle „Pravidel prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“
<br> I <.>
Předmět koupě:
Žádám/e Vás tímto o odkoupení pozemku č.______ dle tabulky uvedené v Příloze č.1 ( velikost a ceník pozemků) výše uvedených pravidel,a to pozemku:
p.č.dle KN _______________v katastrálním území Volyně,o výměře ___________ m2
za minimální kupní cenu,která je stanovena ve výši 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br> II <.>
Důvod koupě:
Stavba rodinného domu
<br> III <.>
Žadatel(é): ⁕
<br> Titul,jméno,příjmení: ______________________________________________
Datum narození: ________________RČ:__________________________
Adresa trvalého bydliště vč.PSČ: ______________________________________________
Doručovací adresa vč.PSČ ⁕⁕: ______________________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: ______________________________________________
<br>
Titul,jméno,příjmení: ______________________________________________
Datum narození: ___________________RČ:________________________
Adresa trvalého bydliště vč.PSČ: ______________________________________________
Doručovací adresa vč.PSČ ⁕⁕: ______________________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: ______________________________________________
<br>
<br> IV <.>
Prohlášení žadatele/lů:
<br> 1.V souladu se zákonem č.110/2019 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,dávám souhlas k nakládání s údaji o mé osobě ve věci projednání mé záležitosti a to XXX po dobu nezbytně nutnou k vyřízení této věci <.>
<br> 2.Prohlašuji,že jsem se seznámil a souhlasím s  Pravidly prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“ <.>
<br> 3.Vlastnoručním podpisem stvrzuji správnost všech údajů uvedených v žádosti <.>
...
Žádost o koupi pozemku Skalka .pdf
MĚSTO VOLYNĚ,ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC <,>
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br>
<br>
<br>
MĚSTO VOLYNĚ,NÁMĚSTÍ
<br> SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br> TEL.: 383 317 211
<br> FAX.: 383 317 225
<br> IČO: 00252000
<br> WWW.VOLYNE.EU
<br> BANKOVNÍ ÚČET:
<br> 0680349379/0800
<br>
<br> Žádost o koupi pozemku
<br> dle „Pravidel prodeje stavebních pozemků Nad Skalkou ve Volyni – V.etapa“
<br>
<br> I <.>
<br> Předmět koupě:
<br> Žádám/e Vás tímto o odkoupení pozemku č.______ dle tabulky uvedené v Příloze č.1 ( velikost
<br> a ceník pozemků) výše uvedených pravidel,a to pozemku:
<br> p.č.dle KN _______________v katastrálním území Volyně,o výměře ___________ m2
<br> za minimální kupní cenu,která je stanovena ve výši 1.350,- Kč/m2 včetně DPH <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Důvod koupě:
<br> Stavba rodinného domu
<br>
<br> III <.>
<br> Žadatel(é): ⁕
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení: ______________________________________________
<br> Datum narození: ________________RČ:__________________________
<br> Adresa trvalého bydliště vč.PSČ: ______________________________________________
<br> Doručovací adresa vč.PSČ ⁕⁕: ______________________________________________
<br> Telefon: ______________________________________________
<br> E-mail: ______________________________________________
<br>
<br>
<br> MĚSTO VOLYNĚ,ODBOR SPRÁVY MAJETKU,INVESTIC A ŽP <,>
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br>
<br> MĚSTO VOLYNĚ,NÁMĚSTÍ
<br> SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br> TEL.: 383 317 211
<br> FAX.: 383 317 225
<br> IČO: 00252000
<br> WWW.VOLYNE.EU
<br> BANKOVNÍ ÚČET:
<br> 0680349379/0800
<br>
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení: ______________________________________________
<br> Datum narození: ___________________RČ:________________________
<br> Adresa trvalého bydliště vč.PSČ: ______________________________________________
<br> Doručovací adresa vč.PSČ ⁕⁕: ______________________________________________
<br> Telefon: ______________________________________________
<br> E-mail: ___________________________________...
Pravidla prodeje Skalka_V_2022 ke zveřejnění..pdf
1
<br>
PRAVIDLA PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ
<br> NAD SKALKOU VE VOLYNI – V.ETAPA
<br> Tato pravidla jsou připravena jako komplexní informace k akci pod názvem „Prodej stavebních
<br> pozemků ve Volyni Nad Skalkou – V.etapa“.Skládá se z několika podkapitol,které jsou zaměřeny
<br> na tato témata: Informace o stavebních pozemcích dle Územního plánu města Volyně (úplné znění
<br> po změně č.4),Podmínky výběru,Vzor Rezervační smlouvy,Vzor Kupní smlouvy o koupi nemovité
<br> věci se zřízením předkupního práva <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
INFORMACE O STAVEBNÍCH POZEMCÍCH
<br>
<br> Základní informace
<br>
Předmětem prodeje je 7 pozemků nacházejících se v lokalitě Nad Skalkou v obci a kat.území
<br> Volyně,které jsou určeny platnou územně plánovací dokumentací k výstavbě rodinných domů.Bližší
<br> informace o výměrách a číslech jednotlivých pozemků naleznete v příloze č.1 těchto pravidel <.>
<br>
<br> Minimální kupní cena pozemků v lokalitě Nad Skalkou V.etapa
<br> ve Volyni je stanovena ve výši 1350,- Kč/m² včetně DPH <.>
<br>
K těmto pozemkům budou do 12/2022 zřízeny veškeré inženýrské sítě.Na každý pozemek budou
<br> přivedeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace,vodovodu,NN elektro a plynovodu,jejich přesné
<br> zaměření obdrží kupující při protokolárním předání pozemku.Součástí pozemku je rozvodný pilíř,který
<br> slouží jako připojovací místo k síti elektrizační soustavy a soustavy sítě plynu.Ke každému pozemku
<br> bude zřízen sjezd na místní komunikaci,který bude sloužit jako dopravní napojení pozemku.V dané
<br> lokalitě je možný výskyt radonu,proto si budoucí vlastník musí na své náklady zajistit radonový průzkum
<br> včetně protiradonových opatření.Některé z pozemků jsou v současnosti dotčeny případným
<br> archeologickým průzkumem a stávajícím ochranným pásmem vzdušného vedení VN elektro (viz <.>
<br> obrázek pod textem).Provozovatel distribuční sítě předpokládá real...

Načteno

edesky.cz/d/5515310

Meta

Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Územní plánování   Prodej   Prodej   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz