« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/6 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/6 o výměře 395 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
? 76cm 1 760/33
<br> 1757/6
<br> 1744/1
<br> |! Í739f1
<br> 1 750/4 a
<br> 5m— _ _EQ __ u _ l=£2_ ! „ „ 51 Ši : 17341113 | 17441112 |.<.> m" líní _ 111 “00 2.7 unu * ____Z!\_ _ _ 12.56 ř | || li | Š: 1744721 * 1744720
<br> 1 760/32
<br> 1769/47
<br> 1757/7
<br> 1755 7 _Égg_ _Erřř nag_,5.NE„ i| “ „ Ř | 3 "* 1744111 EÉ 1744710 3.174479 '“ | | \.: ma —13 * aa“ *“ “W" _5 *High _ _?L 12.115 253,"33 H „ H Ši 1744719 % __17 7 1744715 1? 44"
<br> PřED/25
<br> Ši 174473
<br> ;,__1535_ i II Š 1744? * $""“ Tia" mila? „ | 117441715
<br> 7 ?57/5
<br> / \\ 1m: & : 1743112 2_ _ _TXBí __ _ I i,<.> g | % " 174373 (1,5,le 1744/2 11 II 1741/1! a s s 8 1744/5,v _,/ a;.13“ „ 1744/3 !; h 1 741/72 II " _ _ _ 15 ' „* 12h,“ za.L-Es' „ „ „ 7744/I4 š
<br> 1.7fo

Načteno

edesky.cz/d/5515293

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz