« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Záměr č.3/2022 Prodej pozemku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_č._3_2022_Prodej_pozemku.pdf
Obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85,59101
<br>
<br> ZÁMĚR č.3/2022 – PRODEJ POZEMKU
<br>
v souladu s ust.§ 39 odst 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
<br> Obec Sklené nad Oslavou hodlá prodat pozemek p.č.1105/9 o velikosti 40 m
2 <,>
<,> pozemek p.č.1105/10
<br> o velikosti 38 m
2
<,> pozemek p.č.1105/11 o velikosti 39 m
<br> 2
<,> pozemek p.č.1105/12 19 m
<br> 2
(vše ostatní
<br> plocha,ostatní komunikace) zapsané na LV č.1 v katastrálním území Sklené nad Oslavou <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Záměr byl vydán na základě žádosti o vypořádání skutečného stavu po zaměření <.>
<br>
<br> Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky <,>
<br> návrhy nebo připomínky na adresu:
<br>
<br> Obecní úřad Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01
<br>
<br> Ve Skleném nad Oslavou dne 15.7.2022
<br>
<br> Zdenek Haller
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 15.7.2022
<br>
<br> Sejmuto: 3.8.2022
<br>
<br> Zveřejněno formou na úřední desce obce i na úřední desce umožňující dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/5515236


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz