« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1061046238_0_2022-308509.pdf
Stránka 1 z 5
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
Obec
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/323583/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/308509/2022/NOR
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: novak@benesov-city.cz
<br> DATUM: 14.07.2022
<br>
Společnost B E S s.r.o <.>,IČO 437 92 553,Sukova č.p.625,256 01 Benešov <,>
kteru zastupuje společnost Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad
(dále jen „správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu,který podala
<br> společnost B E S s.r.o <.>,IČO 437 92 553,Sukova č.p.625,256 01 Benešov <,>
kteru zastupuje společnost Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou
opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnici II...

Načteno

edesky.cz/d/5514877

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
24. 09. 2022
26. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz