« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Oznámení o vyhlášení nálezu svazek klíčů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení nálezu svazek klíčů
Příloha č.4 Směrnice k nakládání s nalezenými movitými věcmi
<br> ozNÁmení o VYHLÁŠENÍ NÁLEZU
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> uvedené movité věci,které byly nalezeny na území města Loket a které jsou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,považovány za věci ztracené:
<br> Dne 70,1? yb.v období od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ' byly městu Loket odevzdány níže
<br> Poř.č.Popis nalezené movité věci
<br> il ale sm.na: < ip,—mam
<br> VLoklidne jg“ ? 290215 —--—-———.——— ! l-ilěstsky uřa_d ; Loket
<br> 3% MTM; 4% Md
<br> jméno 'a přijmení úředníka agendy ztrát a nálezů
<br> Dokument evidovaný pod poř.číslem byl na úřední desce města Loket
<br> vyvěšen dneí “A 7 4521 sejmuidne: ÚU ? 2032 <,>
<br> Mm %
<br> jméno,příjme—nl a podpis Správce úředni- otisk razítka ***?
<br> strana 1

Načteno

edesky.cz/d/5514575

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz