« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Kanalizace a ČOV Klokočná - absolutní uzavření celého nově budovaného úseku krajské silnice!!! 18.7. - 20. 7. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Kanalizace Klokočná
<br>
Informace o postupu prací
<br> Vážení občané <,>
<br> informujeme vás o aktuálním postupu prací na stavbě Kanalizace a ČOV Klokočná.Dostáváme
<br> se do nejkritičtějšího okamžiku celé výstavby akce „Kanalizace a ČOV Klokočná“ a to
<br> zřízení nového asfaltového krytu krajské silnice <.>
<br> Z technologických důvodů v příštím týdnu dojde k absolutnímu uzavření celého nově bu-
<br> dovaného úseku krajské silnice <.>
<br> 18.7.dopoledne Budou prováděny vysprávky podkladu krajské silnice.Provoz omezen –
<br> pouze za zvýšené pozornosti a respektování pokynů pracovníků stavby <.>
<br> 18.7.odpoledne Bude proveden na státní silnici živičný postřik – absolutní uzávěra - ne-
<br> vjíždět!!! špiní/ničí se pneumatiky a špína (asfalt) se roznáší dál na vo-
<br> zovku/dlažbu,…
<br> 19.7.od 7:00 Bude prováděna ložní asfaltová vrstva v celé délce a v celé šíři krajské
<br> silnice.Postupovat se bude od spodní části obce – od zatáčky u ČOV <.>
<br> Takže do 7:00 bude ještě možné z obce vyjet směrem na Svojetice,ale
<br> nebude možné se vrátit.Po takto provedené asfaltové vrstvě nebude
<br> možné jezdit – absolutní uzávěra!
<br> 20.7.od 7:00 Bude prováděna druhá - horní obrusná asfaltová vrstva v celé délce a
<br> v celé šíři krajské silnice.Postupovat se bude opět od spodní části obce –
<br> od zatáčky u ČOV <.>
<br> Pokud někdo ještě z domova nevyjel,XXX do X:XX bude mít ještě možnost
<br> z obce vyjet,ale tento den se nebude moci vrátit.Po takto provedené fi-
<br> nální asfaltové vrstvě nebude možné jezdit – absolutní uzávěra!
<br> 21.7.Od rána bude možné se zvýšenou pozorností používat krajskou silnici <.>
<br> Na vozovce budou probíhat další stavební práce (srovnávání poklopů ka-
<br> nalizačních šachet,uličních vpustí,vodovodních šoupat,hydrantů,… Bude
<br> třeba respektovat pracovní postupy a pokyny pracovníků stavby <.>
<br> Tyto práce budou probíhat i další dny <.>
<br> do 31.7.Budou probíhat stavební práce,včetně pokládky asfaltových vrstev n...

Načteno

edesky.cz/d/5513091

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz