« Najít podobné dokumenty

Obec Solenice - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Smolotely

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Solenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatreni_obecne_povahy.pdf (389.87 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 67981/2022/01
Číslo jednací: MeUPB 69370/2022/OSH/Paz
Datum: 11.07.2022
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: petra.pazderkova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích č.III/11818 <,>
III/11819,III/11822,III/0046,a II/118 v obcích Smolotely,Pečice,Bohostice,Solenice a Dolní Hbity <,>
podané dne 29.06.2022 žadatelem: obec Smolotely,IČO: 00243302,Smolotely 21,262 63 Kamýk nad
Vltavou (dále jen „žadatel“),a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních komunikacích a silnicích č.III/11818,III/11819,III/11822,III/0046,a II/118 v obcích
Smolotely,Pečice,Bohostice,Solenice a Dolní Hbity za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-168519-2/ČJ-2022-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: místní komunikace a silnice č.III/11818,III/11819,III/11822,III/0046,a II/118
4.Místo: Smolotely,Pečice,Boho...

Načteno

edesky.cz/d/5513024

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Solenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz