« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pravidla pro prodej pozemků Zahrádky Na Skalce I. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/21 o výměře 378 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
vse/40 1750/33
<br> „Hx
<br> 6014
<br> T
<br> 1744/1
<br> 1739/1
<br> „“EU/45
<br> 176347
<br> 1 757/1
<br> 3.R
<br> 1744/12
<br> | 174.913
<br> ! 74-37 ! gl
<br> 31 3 <.>
<br> 1744119
<br> 1744110 &' 174419 * imma" * É.* XXX __.XXX XXXX!,“_ _ “XX
<br> \ || “ 31 a “ ! 1?44„B Š.174411'7
<br> 1 7334?
<br> V' ; % ed mon:
<br>.? inch" Tai ' * “1316 * 13 * _1in : 22 nm 371 _ &É_ _znř _ |gr_ TI || 17441 M II \ 2: 1744115 3 <.>
<br> Š 1744116 ŽŠ
<br> _,-
<br> 1 757/5
<br> 1711414 „in 2 IG % 0 15214 1743/5 1740/5 2259.11.1' s “* / J ".1',v f !,' 1 1/,/ 1 ; ! 171“ 1' 1\ f těl.-b! 57 1! ] s
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/20 o výměře 380 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
\
<br> Wan/40 VSM 1130145
<br> T760f47
<br> 1 75775
<br> 1“ 757.6
<br> „.a! s \ ?! q.<.>.<.> _ 2%.7447 : 1744; :.! 1744/13 a „44112 a 1744/11 „ 174440 '3' „44:9 8 ??44/3 & r | 5 |.-.E.\ % Íl ' 1744/4 " *L * (1m &* Tiiš' * VE? * _.i _ i * !EWÍ liší ÍISN ga " fi * A“ * ""W “ _ uns “M * mm _ř w || ln.íjmř „ inu: „ 25 unum“ 13 a FF W lař_„£,_ _aař 1,3 (až JAM * z! '.PL _Jurn,FL ý„!ěiťL_ _ _ ___- „„_ i _ _ 174411 : „ \I u H | i| 174g“.<.> „ |_ _.5: ? 1744.42: 1744/20 SJ 174W Ěl 5 „744/15 a * 1744/13 ? 174W? = 1744/15 3! u 36 s? „ amp-22 “175433352 ?74'3/8 “w _,_ 17405,2269/4 ff / fl: „.man * f 4%?
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/19 o výměře 378 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
WWO 176063 1760/45 1730/3-
<br> - 1 a 1730/27 | 1 76016 175024
<br> 17mm /
<br> 1757/2 „6974
<br> 1750/47
<br> 1757/5 1757/5
<br> “' * ' i a = 1744/3 % 55 ' 'r ; ; 1344/10 3: 1744259 3.uĚ : 1744113 1744/12 1:41?fo % | i | !.|| | | 174%! _ý___ _ 7m | | „_ má 15 * rm * '? m Ě _ _ _ XXXX * |: *““ XX XX.in: a _ wg _ _ 15 „ “* ím " lí \““ lana,ÁÉ— _.55 y_z_2 _Lm _ __f.* QL „it,_ zs _,uuL 174414.„ Í E | ' “ „ \.tmm: : ž „ || |: a: Š! 1744/21 3 "4:32“ ? www š 3:174M5 <.>,- | 1744f15 “s " 944/5 až | | _ =w__ ze 35?- ' zu" 'e),zs \ ' „ \“ -— * 74015 “““—___“ 32',!&!3 <.>,_ XXX XXXX.A- T ___X EME :: as &,: Wax; 1743/4 „Ama _ 226% mais _! :: „.Š' ! ($,:," ď J" !! 'J' f'r.:
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/18 o výměře 378 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
175%? \ 1 760/46.<.> ÚE \ \ 1 7 6 Ufa IWSQÍBB 1760/45 1750/32 1750/24 T 73% ! 750/23 “I 769% 1 757/8
<br> 175717
<br> \
<br> i: n |: I “ Š.a s;."| 1 * g: 3 s? s: | 5 <.>,Ě 1744/8 El Mun 174436 "' 1744113 mm; mam ; 1744/19 si 174445 _ " “' * ím__ (.*úm,; * mí _._ J!! * 33.„!!PL _ _.EL 174471 i „ |\ ši 174412: * 1744/29 3 1744/19
<br> aha
<br> 1744/16 š-
<br>,38
<br> :! “',“ ll '—
<br> „44,22 _ img-13%“
<br> 9 „7438
<br> 724W!
<br> \
<br> i739/3
<br> :; / Éf 1715/1
<br> - \ 1739/1 JJ,! A\„
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/17 o výměře 386 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
a.7 766/27 175915 1761340 1 7 6 (1/3 3 1750/45 1 7551132 1750/3 176024 % nám:; ' 175?/2-_ _ 176044 1750/47 „69125 1 75 7/5
<br> 175718 \ * 1757/1 \ \ 1756 155-2 & //3 17432 na | 3.<.> v=_»»_ _ 2 <.>,_ _ _.<.> & us _ £,_ _ JEP? _! __-.% af _gm _ i_„_ 133_ _7_,_ _ lana __ ql__ _:mpo_ _s._!A._ „ „4313 (1533 | 1744/2 „ „ „ W411“ „ |! „ Ě || „ \.Š _ 8 g ' 174 a ; 93 17mm Í mana Ši „44:9 Š „44,3 9% 1744/7 % „i 1.74.1313 1744912 ŠF i i 17 1741/12 ' || _ i ' 1744/4 _,<.> _.15 \ * fait: „; * um * ;? 111: 5 tři Í/ * i i 2D,_ asn „3 m if " ilia-ř Tz * "m “ mm a: _23_ NE!.al_ __ _ „ u“ 25 uuu _ & LOI_ _ __,24_ !1';.“_ _JšvQC' * _ _ __ 174W " a i „ „ T744f'14 If I.| 2 H II a " Š —.' 044115 a.: & Imm 1144/20 ? „de Ě I'744H6 ai \ 1744f13 ; | | | _ „„ | |.a su 1"*'*<o _ li.\QF9*"_ 7314.u,; ' „ý,tsm MIL _ " 558 33.3.25 04,/ “* “\\—Min 9 7740/1 1743/4/7/ / 174903 1739/3
<br> “I ! / 1713/1
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/16 o výměře 388 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
\ 1760/5
<br> ? 750/24.<.> r,//
<br> i ? 760f23 ! 7 5.7!2 '
<br> “[757/5
<br> % 1757/6 /
<br> 1757/1
<br> * || „ Š ll „.s h a: g * ' ši 1 744W a,744% _ 2 5 ' a 944/11 „' 174440 Ě: mm 3 1744/3 „; Ě) ],174413 \ 1744313 Š! | | IPMS I II | 11241314 | _ „** _ _.na _.i u 1 * _ * " *.<.> “? *uxwř * 15 sim „7 3 „._ _ — ":*" iaai—,'? _ žláči " \ "m "až _.in-Ě * za * _ J",*.<.> “ mv Tua— * _ " wsm „ 1m.<.> *:“- Jšř- _ i “ „ ' 25 * JBL -*.<.>.2477.„,\ 37 * 19.9 _ „35 „ _:esp * VI,<.> \ 174411 Ě.„ * I II Ě & „ „ „ * 174M4 &.<.> M |\ '| \ 744 15 &'," “! a „ \ T ; g.a: „44121 hama 34 má“ %
<br> & ;: 1.744f17 5
<br> 7744/18 s
<br> 1744116
<br> G_.<.>
<br> i i 1 744/22
<br> mwAIŠŠĚZ ?743/8
<br> 1 7461/9
<br>,! 171811
<br> 17641111
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/15 o výměře 384 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
Q 1750127 1 \ „6% 1760/40 175993 1750/46 „59,32 1750/5 176024 L/l/f/
<br> 175023 F—/\\ 95712 - ( „m „M W „5726
<br> 17535 \ 1757/1 1756 a |10'!__ “\ f_i-TEFL ; _ 13.55 E___.'“Ě _ _ 5.1.Ada _ A II.n ' „ " » s || % | s Š“ & - gr :,* 4:3 =; 174417 2 17-145 ; „44,3 R 1744/12 ' 1744/1! 2: WWW ** 174419 3 174 a' ! _ | \ Í,1: 174413! | 7._ ft“ íš' * na: * u? * “jí _ ": _ _ _ „ — \W ' ?i _ Wii! * |:Gř na? ls &.* as!? _ V.:! „ 1m * I:.úóř “ “'" ': 25 “u 2.“Při Ši _ ng.E _ LW! _ š? _ 11.20 _ 25_ 4550 _ * * _ “ f744/1 || |.<.> " ;.H 1?4-1f14 LI Ii U —: “š \ : 1744/15 ': E: 17442; "4420 ? 174mm Š; :- 3.<.>.1744318 ; 174431? : 7744/15 =.f i I am *
<br> J 1715/1
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/14 o výměře 385 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
& neb/27 \
<br> 176MB
<br> 176014“ 1760/33 1750/45
<br> ? 761W?
<br> 1 75.715
<br> 1757/1
<br> \.\ 1756 523-1 & 1743/2 & % „ wm M | | | | ' 1744/2.| | ' || | ;.<.> „ „ „ mmr ll \ „ „ \ \ Š |! |.<.> * a; 3% E\ \.v š 1744/3 55 1744? ZŠ :?MÍS *! a 2,si v 3 mm: 174mm gl 174mm & 17445 \ 1:44113 \ 3_ | | | : || | 1744/4 _ i - \6 * "* * '—'_ Ticí ' 1: B Jř- * i ' * A _ * _:Íía- k řfŠ— * 1190 15 i" 1„!._ i.* „—- *“ má * Tii Tušť—"ů nana,<.> a “a E- žij-"L HŠÍ— věř )gř * _g k 15 „ * “"“ 25 “L._ _ <.>,zg._WL *.<.> <.>,<.> _ý _ \ 165! „_ ý_._„_ __ _ ':1 _tl-Jg,_ ZE <.>,_.__
<br> 1744/1 1744/14
<br> |.<.> H |.„ || || „ “ T744f'15 ** Š :?44/20 | SJ „.\ 3 1744/3 53 1744/19 „5 744,7 _ g “ \ 1744113 š ' ' 31744116 x <.>
<br> Ě * 3 |.1744522 N lián.".la-2 %
<br> ' ŽB *N 56“.! __ (u,mama 1743/5 9:9" \.<.> - „rů \ :" "'); zm \\ “' 4015 \\ na,' “JŠ _.so 39.535 „,' 17 I“ La—ďfn &,) / 22594 407 1.743/4/ „JAG-ů 1739/3
<br> :" / f / H!./ ** maf:
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/13 o výměře 402 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
& 1760112?
<br> 1 ?6018
<br> 773MB tram/“33“ 1 760/45
<br> 1 76 0/4
<br> WSK/1
<br> 1741/17
<br> „\
<br> * " A ; g [744_„3 3; W441? “ 174415 “,fr :; tma/9 a_ : 174mm „MTZ 174W" 3 r744 “ - | & \ i.\,_ _____ i „*.<.> - „„.<.>.f.„ ""-" 1535" ' "' M *! % “““"“ '.<.> a.Jam _? ER,;_ na),<.> ?L má “mý '“ igri _1990 * _)gs_ fab—ů * *? ' ** _ * _ ří 1744/7 ; „ H Il " „ 15744“ |? ' |> “ u 3 „ i.ÉI „44,21 1741320 Š'? „44,19 3; ! mw ? =: arma/15 a ' 944,45 s *? 3 1744/15 a;
záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/12 o výměře 394 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
„GMO „6m '750f45 \ 1760/8
<br> PaE—i_—
<br> “\
<br> 176mm '
<br> 175226,;
<br> 1 760/4 7
<br> 1 75.7.45
<br> 1757/1
<br> fuga; _ 7_ _ __ (_,- \ ' |x H „ il \ |! H Ě & " E\ " 31 t S- Š ] 744,13 gi 174417 ŠE 174416 3 E\ "* 1744/11.<.> 1744r10 2 134499 \.Ě! \ 1744313 Í744N'2 Š | || | 1744/4 | “ *na ** ár ffi—*“ “A“ _ „_ i.<.>.<.> ř.\ ( ' _ “ ' —*"' ** *.;„ař 1; “ ian: „ *'ru'r.5 mm ls „,za _ H __ rtg „ m_ 1510— " 11“ am 12 25 „._„ř 1,95 * ený—lg.__2_2_.qu EL _ _ W 22 _ lu! _ €* 45.50 __.<.>.i *._„._ 1744/1 \ " U 51 || „ „ 1744.14 & » H " || 8.<.>,E a 8.\ 17:14:45 3 5: 1744121 174420 Š 1744119 Š „ „M17 s _.* f?44/18 %“ 3 1:44:16 “ ! ==:— aáý ' „ š : 1744/22
<br> 1 739/3
<br> / ": / (ŠJ 1713/1

Načteno

edesky.cz/d/5511674

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz