« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/21 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/21 o výměře 378 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
vse/40 1750/33
<br> „Hx
<br> 6014
<br> T
<br> 1744/1
<br> 1739/1
<br> „“EU/45
<br> 176347
<br> 1 757/1
<br> 3.R
<br> 1744/12
<br> | 174.913
<br> ! 74-37 ! gl
<br> 31 3 <.>
<br> 1744119
<br> 1744110 &' 174419 * imma" * É.* XXX __.XXX XXXX!,“_ _ “XX
<br> \ || “ 31 a “ ! 1?44„B Š.174411'7
<br> 1 7334?
<br> V' ; % ed mon:
<br>.? inch" Tai ' * “1316 * 13 * _1in : 22 nm 371 _ &É_ _znř _ |gr_ TI || 17441 M II \ 2: 1744115 3 <.>
<br> Š 1744116 ŽŠ
<br> _,-
<br> 1 757/5
<br> 1711414 „in 2 IG % 0 15214 1743/5 1740/5 2259.11.1' s “* / J ".1',v f !,' 1 1/,/ 1 ; ! 171“ 1' 1\ f těl.-b! 57 1! ] s

Načteno

edesky.cz/d/5511673

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz