« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/20 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/20 o výměře 380 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
\
<br> Wan/40 VSM 1130145
<br> T760f47
<br> 1 75775
<br> 1“ 757.6
<br> „.a! s \ ?! q.<.>.<.> _ 2%.7447 : 1744; :.! 1744/13 a „44112 a 1744/11 „ 174440 '3' „44:9 8 ??44/3 & r | 5 |.-.E.\ % Íl ' 1744/4 " *L * (1m &* Tiiš' * VE? * _.i _ i * !EWÍ liší ÍISN ga " fi * A“ * ""W “ _ uns “M * mm _ř w || ln.íjmř „ inu: „ 25 unum“ 13 a FF W lař_„£,_ _aař 1,3 (až JAM * z! '.PL _Jurn,FL ý„!ěiťL_ _ _ ___- „„_ i _ _ 174411 : „ \I u H | i| 174g“.<.> „ |_ _.5: ? 1744.42: 1744/20 SJ 174W Ěl 5 „744/15 a * 1744/13 ? 174W? = 1744/15 3! u 36 s? „ amp-22 “175433352 ?74'3/8 “w _,_ 17405,2269/4 ff / fl: „.man * f 4%?

Načteno

edesky.cz/d/5511672

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz