« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/19 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/19 o výměře 378 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
WWO 176063 1760/45 1730/3-
<br> - 1 a 1730/27 | 1 76016 175024
<br> 17mm /
<br> 1757/2 „6974
<br> 1750/47
<br> 1757/5 1757/5
<br> “' * ' i a = 1744/3 % 55 ' 'r ; ; 1344/10 3: 1744259 3.uĚ : 1744113 1744/12 1:41?fo % | i | !.|| | | 174%! _ý___ _ 7m | | „_ má 15 * rm * '? m Ě _ _ _ XXXX * |: *““ XX XX.in: a _ wg _ _ 15 „ “* ím " lí \““ lana,ÁÉ— _.55 y_z_2 _Lm _ __f.* QL „it,_ zs _,uuL 174414.„ Í E | ' “ „ \.tmm: : ž „ || |: a: Š! 1744/21 3 "4:32“ ? www š 3:174M5 <.>,- | 1744f15 “s " 944/5 až | | _ =w__ ze 35?- ' zu" 'e),zs \ ' „ \“ -— * 74015 “““—___“ 32',!&!3 <.>,_ XXX XXXX.A- T ___X EME :: as &,: Wax; 1743/4 „Ama _ 226% mais _! :: „.Š' ! ($,:," ď J" !! 'J' f'r.:

Načteno

edesky.cz/d/5511671

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz