« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/17 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 13.07.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/17 o výměře 386 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí
být doručeny na podatelnu Městského úřadu ve Volyni,a to nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hod <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
a.7 766/27 175915 1761340 1 7 6 (1/3 3 1750/45 1 7551132 1750/3 176024 % nám:; ' 175?/2-_ _ 176044 1750/47 „69125 1 75 7/5
<br> 175718 \ * 1757/1 \ \ 1756 155-2 & //3 17432 na | 3.<.> v=_»»_ _ 2 <.>,_ _ _.<.> & us _ £,_ _ JEP? _! __-.% af _gm _ i_„_ 133_ _7_,_ _ lana __ ql__ _:mpo_ _s._!A._ „ „4313 (1533 | 1744/2 „ „ „ W411“ „ |! „ Ě || „ \.Š _ 8 g ' 174 a ; 93 17mm Í mana Ši „44:9 Š „44,3 9% 1744/7 % „i 1.74.1313 1744912 ŠF i i 17 1741/12 ' || _ i ' 1744/4 _,<.> _.15 \ * fait: „; * um * ;? 111: 5 tři Í/ * i i 2D,_ asn „3 m if " ilia-ř Tz * "m “ mm a: _23_ NE!.al_ __ _ „ u“ 25 uuu _ & LOI_ _ __,24_ !1';.“_ _JšvQC' * _ _ __ 174W " a i „ „ T744f'14 If I.| 2 H II a " Š —.' 044115 a.: & Imm 1144/20 ? „de Ě I'744H6 ai \ 1744f13 ; | | | _ „„ | |.a su 1"*'*<o _ li.\QF9*"_ 7314.u,; ' „ý,tsm MIL _ " 558 33.3.25 04,/ “* “\\—Min 9 7740/1 1743/4/7/ / 174903 1739/3
<br> “I ! / 1713/1

Načteno

edesky.cz/d/5511669

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz