« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Rozpočtové opatření č.5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.5/2022
Doklad č.ROI20221005 Rozpočtové opatření č.5l2022 -
<br> Připraveno dne 22.06.2022 Schváleno dno 22.06.2022 XXX XXXX Rozpočtová položka Text změny SR k datu Úpravy do data Změna Výsledný UR schválenozo _.1211 0000 dph dph 3 800 000,00 40 000,00 800 000,00 4 640 000,00 1345 0000 poplatek K0 poplatek KO 350 000,00 0,00 15 000,00 365 000,00 4113 0000 neinv.tranfer ze SF neinv.transfer z 0,00 0,00 205 500,00 205 500,00 4216 0000 ost.transf.ze SR invest.tranfer ?.13 920 000,00 0,00 2 900 000,00 16 820 000,00 2310 3722 příjmy z prodeje dhim příjmy z prodeje 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5169 1011 služby - půdní fond ost.služby — poz 2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 6121 2212 stavby — silnice stavby — silnice 3 200 000,00 678 700,00 3 700 000,00 7 578 700,00 5169 3113 služby — škola služby -— škola 1 000,00 0,00 8 000,00 9 000,00 5194 3113 dary - škola dary — škola 4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00 6121 3113 stav.úpravy —- škola stavební úprava 100 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00 5175 3326 pohoštění - pomník pohoštění — pomn 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 5137 3392 dhim - kultura dhim - kultura 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 5139 3639 materiál — komunální služby materiál —kom.sl 0,00 0,00 3 000,00 _ 3 000,00 5139 3722 materiál — ko materiál — ko 5 000,00 0,00 15 000,00.20 000,00 5175 6171 pohoštění pohoštění '? 000,00 0,00 3 000,00 10 000,00 5229 6221 neinv.transfer — num.neinv.transfer — 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 5156 3745 phm —- zeleň phm — zeleň 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 5171 5512 opravy — požár.ochrana opravy — pož.och 1 500,00 0,00 2 000,00 3 500,00 5031 6171 sp — veř.správa sp — správa 155 000,00 0,00 45 500,00 200 500,00 5032 6171 zp — veř.správa zp — správa 56 000,00 0,00 12 000,00 68 000,00 Souhrn za doklad č.1201202211105 Rozpočtová opatfoní č.512022 Příjmy: zvýšení 3030 500,00 - snížení 0.00 " rozdil 3930 500,00 Výdaje: zvýšení 3930 500,00 - snížení 0,00 = rozdil 3930 500,00 Financování -zmčna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00 !
<br> smát/m 80 _- 22.5.2022 ...

Načteno

edesky.cz/d/5510358


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz