« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Rozhodnutí - uzavírka komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - uzavírka komunikace
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br> Oddělení dopravně správních agend
<br> Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna)
<br> Spis zn.: MMPr/111804/2022/ŠáE Přerov,dne 12.7.2022
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/139258/2022/ŠáE
<br> Mgr.XXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.sachova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
KARETA s.r.o <.>,Krnovská 51,792 01 Bruntál 1
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.47/2022
<br> Povolení uzavírky
<br>
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,jako silniční
<br> správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),na základě žádosti o povolení uzavírky <,>
<br> kterou dne 3.6.2022 podal/a
<br> společnost KARETA s.r.o <.>,IČO 62360213,Krnovská 51,792 01 Bruntál 1 <,>
<br> kterou zastupuje SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 304/12,Holice,779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),a po předchozím projednání se Správou silnic Olomouckého kraje jako pověřeným
<br> správcem krajských silnic ze dne 13.6.2022 a 27.6.2022,po projednání s obcí Výkleky dne 17.6.2022 jako
<br> obcí,na jejímž zastavěném území má být uzavírka povolena a nařízena objížďka,dále obcí Tršice dne
<br> 21.6.2022,městysem Velký Újezd dne 30.6.2022,obcí Lazníčky dne 1.6.2022,obcí Doloplazy dne 31.5.2022 a
<br> obcí Daskabát dne 1.6.2022,na jejichž zastavěném území má být nařízena objížďka,po projednání s Odborem
<br> služby dopravní policie,PČR KŘ Ol.kraje dne 1.6.2022 a příslušným dopravním úřadem dne 24.6.2022 podle
<br> § 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích
<br> povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> úplnou uzavírku krajské silnice
<br>
<br>
<br> Místo uzavírky: křižovatka silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky
<br> Důvod uz...

Načteno

edesky.cz/d/5510276

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz