« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Rozpočtové opatření 6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

003947-4021.pdf
Obec Hvozdnice IČ 45978662
<br> Rozpočtové opatření 6/2022
<br> Změny upraveného rozpočtu dříve nyní
<br> Příjmy
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 490 000,00 515 000,00
<br> 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 87 000,00 90 000,00
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 280 000,00 300 000,00
<br> 2141 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 21 000,00
<br> 3639 2310 Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.0,00 4 000,00
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 6 234 500,00 6 334 500,00
<br> Výdaje
<br> 2212 5139 Nákup materiálu 10 000,00 25 000,00
<br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 25 000,00
<br> 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 32 000,00
<br> 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 0,00
<br> 3639 5139 Nákup materiálu 15 000,00 100 000,00
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 57 000,00
<br> 6171 5329 Ostatní neinv.transfery rozpočtům územní úrovně 0,00 14 000,00
<br> Projednáno a schváleno starostou obce dne 15 06.2022
<br> XXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5510080


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz