« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - úplná uzavírka silnice I/35 v obci Kněžnice 13.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1059114254_1_21539-22-5 Kněžnice mapa - vyznačení objízdných tras.pdf [0,27 MB]
Úplná uzavírka železničního přejezdu P4698 na silnici I/35 v obci Kněžnice 13.7.2022
<br> Zákres místa uzavírky a objízdných tras
<br> _—
<br> o mfsb,(42th
<br> /.oSobnl
<br>,<.> měl:/ladu:.BUS
priloha_1059114254_0_21539-22-5 R úplná uzavírka sil. I-35 žel.přejezd Kněžnice.pdf [0,27 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: Dle rozdělovníku
ZE DNE: 10.06.2022
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-21539/DS/2022-5 (MT)
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXX
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 702 196 322
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 08.07.2022
<br> Počet listů: 5
Počet příloh: 1 / listů: 1
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.8.S/5
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I.třídy podle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o PK),na základě posouzení podkladů a
projednání v řízení vedeném podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,vyhovuje žádosti
společnosti N + N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice,s.r.o <.>,IČO 44564287,se sídlem Nerudova
2215,412 01 Litoměřice,kterou zastupuje na základě plné moci společnost SAVOZ s.r.o <.>,IČO 25959212 <,>
U Kamene 1266,506 01 Jičín,ze dne 10.06.2022,a podle ustanovení § 24 zákona o PK
<br> povoluje
<br> úplnou uzavírku silnice I/35 v obci Kněžnice
<br> v místě železničního přejezdu P4698,v termínu 13.07.2022
<br>
z důvodu provedení opravy tohoto železničního přejezdu <.>
<br> Organizace uzavírky:
Úplná uzavírka silnice I/35 v místě uvedeného železničního přejezdu.Provoz bude veden po objízdných
trasách (viz zákres v grafické příloze) <.>
<br> Objízdná trasa pro nákladní vozidla (obousměrně):
I/35 Kněžnice – Jičín – I/16 – Sobotka – II/281 – Mladějov – Újezd pod Troskami – zpět na I/35
<br> Objízdná trasa pro osobní vozidla:
Směr Jičín → Turnov: I/35 Jinolice – vlevo III/2818 – III/28110 – III/28119 – Libuň – zpět na I/35
Směr Turnov → Jičín: I/35 Libuň – vpravo III/2819 – III/281...

Načteno

edesky.cz/d/5510075

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz