« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Oznámení o době a místě konání voleb do ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do ZM
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb
<br> Starosta města Loket podle 5 29 zákona č.49112001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m uj e : 1.Volby do zastupitelstva obce se uskuteční.dne 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin.dne 24.září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volební okrsku č.| <.>
<br> je volební místnost v budově Základní školy v ul.T.G.Masaryka č.p.128,Loket,pro voliče podle místa,kdejsou přihlášeni k trvalému pobytu:
<br> — ulice: Československé armády,Hradní,Kostelní,Krátká,Lužná,Na Vyhlídce,Nádražní,Radniční,Revoluční,Rooseveltova,Řeznická,Sadová,Sobotova,T.G.Masaryka,Tovární,Tyršovo náměstí,Zahradní,Zámecká
<br> - části Lokte: Dvory,Nadlesí,Údolí
<br> ve volebním okrsku č.ll <.>
<br> je volebni místnost v budově Mateřské školy Loket,Sportovní 561,Loket,pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
<br> - ulice: Finské domky,Mírová,Sokolovská,Sportovní,Nad Hájovnou
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem),popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací listky i ve volební místnost-tg
<br> \.'\
<br> V Lokti dne 11.7.2022 „,<.> i; MESTŠM/ /,/
<br> ' Ing.Mgr.etr Adamec
<br> (" © starosta města Loket

Načteno

edesky.cz/d/5509383


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz