« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Nučice_Z1_ÚP+ÚZ_návrh_vyhláška_OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nučice_PV_Z1_ÚP+ÚZ_návrh_vyhláška_OOP_internet.pdf (177.44 kB)

Nučice 2,281 63 Nučice; okres Praha-východ,kraj Středočeský; IČO 00235598
Tel.: 321 697 344; e-mail: info@obec-nucice.cz; https://www.obec-nucice.cz; IDS: 4hdbzjk
<br>
<br> čj.OUNU/0626/2022 V Nučicích dne: 9.července 2022
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
tel.241 444 053,mobil 606 638 956
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Nučice,jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č.1 územního plánu Nučic (dále také jen
„změna č.1 ÚP Nučic“) podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),vykonávající územně plánovací činnost podle
§ 24 odst.1 stavebního zákona prostřednictvím Ing.XXXXXXXXX XXXXX,výkonného pořizovatele,na základě smlouvy
se společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,v souladu s § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a § 55 odst.7 stavebního zákona <,>
<br> oznamuje
vydání změny č.1 územního plánu Nučic
<br> jako opatření obecné povahy č.1/2022/OOP a
vyhotovení úplného znění ÚP Nučic po změně č.1 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schválilo usnesením č.2/4/2022 ze dne 28.června 2022 vydání změny č.1 územ-
ního plánu Nučic ve formě opatření obecné povahy č.1/2022/OOP podle § 6 odst.5 písm.c),§ 43 odst.4 a § 55b
odst.10 stavebního zákona postupem podle § 171 a násl.správního řádu.Pořizovatel zajistil vyhotovení ÚP Nučic
zahrnujícího úplné znění po vydání změny č.1 ÚP Nučic (dále jen „Úplné znění ÚP Nučic“) podle § 55 odst.5
stavebního zákona,které se tímto spolu se změnou č.1 ÚP Nučic doručuje podle § 55 odst.7 stavebního zákona <.>
Opatřením obecné povahy č.1/2022/OOP je změna č.1 územního plánu Nučic,zhotovená společností PRISVICH <,>
s.r.o <.>,IČO 27101053,projektantem Ing.arch.Akad.arch.Petrem Foglarem,ČKA 02667,kterou se mění a dopl-
ňuje územní plán Nučic ve 3 lokalitách,a to Z1-1 až Z1-3,v katastrálním území Nučice,aktualizuje zastavěné
území a uprav...

Načteno

edesky.cz/d/5508975

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz