« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Závěrečný účet obce Velenice za rok 2021 schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Velenice za rok 2021 schválený
schválený - Závěrečný účet za rok 2021
Obec Velenice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Velenice
Velenice 148
470 02
<br> 00673072
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 724185078
E-mail ou-velenice@c-box.cz
<br> dle ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> projednán a schválen dne 29.6.2022 na ZO usnesením č.42-2022
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Majetek 4
<br> Měsíční stav finančních prostředků 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů 6
<br> Porovnání plnění sdílených daní 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření 10
<br> Strana
<br>
<br> Obec Velenice,IČO 00673072 KEO4 1.10.1 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2021Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 429 118,83 643 808,00 393 808,0066,65 108,97 -35 310,83
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 28 296,45 9 800,00 18 800,00288,74 150,51 -9 496,45
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 73 420,87 61 000,00 61 400,00120,36 119,58 -12 020,87
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 619 274,18 380 000,00 520 000,00162,97 119,09 -99 274,18
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 280,00 70 000,00 21 280,0030,40 100,00 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 386 714,39 1 270 000,00 1 373 000,00109,19 101,00 -13 714,39
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 752,00 0,00 1 752,000,00 100,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 75 600,00 70 000,00 74 000,00108,00 102,16 -1 600,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 950,00 2 500,00 5 650,00238,00 105,31 -300,00
<br> 1361 Sp...

Načteno

edesky.cz/d/5508324

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
24. 11. 2022
23. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz