« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Oznámení - zahájení společného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení společného řízení
Mírové náměstí 1,341 01 Horažďovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br> Naše č.j.: MH/09754/2022
Spisová značka: MH/07660/2022/OVÚP/Sa Dle rozdělovníku
<br>
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: salabova@muhorazdovice.cz
<br>
<br> Datum: 8.7.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Štětínská 359/25,Praha 8 - Bohnice,181 00 Praha 81
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 23.5.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu
s názvem:
<br> "Novostavba chaty na pozemku č.p.p.669/3 a č.p.p.669/4"
<br>
na pozemku parc.č.669/3,669/4 v katastrálním území Břežany,obec Břežany.Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - novostavbu chaty,která bude užívána k rekreačním účelům,zpevněné plochy
a vybudování nové žumpy pro účely odkanalizování chaty <.>
<br> - Jedná se o jednopodlažní stavbu obdélníkového tvaru o rozměrech 10,5 x 5,5 m <.>
Konstrukci bude tvořit dřevěný nosný skelet se sedlovou střechou se sklonem 45º <.>
<br> - Parametry stavby – zastavěná plocha – 57,75 m2; výška stavby od podlahy po hřeben –
6,67 m <.>
<br> - Objekt je umístěn ve vzdálenosti min.25,20 m od hranic sousedního pozemku
parc.č.669/5,ve vzdálenosti 16,30 m od hranic sousedního pozemku parc.č.669/1,ve
vzdálenosti 25,00 m od hranic sousedního pozemku parc.č.660/2,vše k.ú.Břežany <.>
<br> - Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu:
<br> vodovod – schválená vrtaná studna;
<br> kanalizace – nově vybudovaná žumpa;
<br> NN – schválená přípojka elektrické energie <.>
<br> - Vytápění objektu bude pomocí elektrických přímotopů <.>
<br> - Napojení na dopravní infrastrukturu – pozemek je napojený stávajícím sjezdem na stávající
komunikaci parc.č.2287/10 v k.ú.Břežany <.>
<br>
<br> Městský úřad Horažďovice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 ods...

Načteno

edesky.cz/d/5508322

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz