« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Závěrečný účet obce Horní Vltavice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Horní Vltavice za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
Obec Horní Vltavice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Horní Vltavice
Horní Vltavice 80
384 91
<br> 00250422
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 602570950
E-mail uctarna@hornivltavice.cz
<br> Na úřední desce
<br> Vyvěšeno: 12.7.2022
<br> Sejmuto:
<br> Zveřejněno dálkovým přístupem: 12.7.2022
<br> https://www.hornivltavice.cz/ouhornivltavice/zaverecny.asp
<br> Doplňující údaje
<br> Výkaz o plnění rozpočtu 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 16
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 18
<br> Majetek 20
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 21
<br> Měsíční stav finančích prostředků 22
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 23
<br> Porovnání plnění sdílených daní 24
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 25
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 26
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 28
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 29
<br> Zůstatky na bankovních účtech 30
<br> Hospodářská činnost obce 31
<br> Hospodaření - PO,organizací založených obcí 32
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 34
<br> Obec - Rozvaha 46
<br> Obec - Výkaz zisku a ztrát 50
<br> Obec - Příloha 52
<br> ZŠ a MŠ - Rozvaha 70
<br> Strana
<br>
<br> ZŠ a MŠ - Výkaz zisku a ztrát 74
<br> Služby obce Horní Vltavice s.r.o.- Rozvaha 76
<br> Služby obce Horní Vltavice s.r.o.- Výkaz zisku a ztrát 79
<br>
<br> V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80,Horní Vltavice,384 91
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5508168

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz