« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ZOT 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZOT 03-2022 GDPR.pdf [0,21 MB]
Obec T ě š e t i c e
Těšetice č.p.75,PSČ 783 46
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155813049/0300
<br>
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle
<br> příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na
Obecním úřadě obce Těšetice
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č.3/2022 konaného
<br> dne 27.června 2022 v 18:30 hodin ve Společenské síni Obecního úřadu Těšetice
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č.3/2022 <.>
<br> 1.2.členy návrhové komise na přednesení usnesení: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX a Mgr.MUDr.Ondřej
<br> Němeček <.>
<br> 1.3.účetní závěrku obce Těšetice k 31.12.2021 <.>
<br> 1.4.závěrečný účet obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za
<br> rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad <.>
<br> 1.5.rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022.PŘÍLOHA č.2
<br> 1.6.souhlas s provedením komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Slatinice - plán společných zařízení pro
<br> část k.ú.Rataje u Olomouce – úprava polní cesty DC12 a zbudování nové polní cesty DC30,vše
<br> dle přípisu Státního pozemkového úřadu,IČO: 01312774,ze dne 14.4.2022 <.>
<br> 1.7.úplatný převod pozemku pozemkové parc.č.108/7,ostatní plocha,zeleň,v k.ú.Těšetice u
<br> Olomouce,obec Těšetice,dle Kupní smlouvy č.UZSVM/OOL/2678/2022-OOLM,prodávající:
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,IČO: 69797111 <.>
<br> 1.8.bezúplatný převod pozemku pozemkové parc.č.420/5,ostatní plocha,jiná plocha,v k.ú.Těšetice
<br> u Olomo...

Načteno

edesky.cz/d/5507681

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz