« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Středbědobý výhled rozpočtu 2024-2028
Svazek obcí okrRakovník pro dopravobslužnostl,lČ: 47020504
<br> zpracováno: 27.6.2022
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 strana.1 „
<br> sumárně dle položek
<br> Datum sestaveni 31.032022 rozpočtový výhled v letech v Kč Celkem 2024 2025 2026 2027 2028
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST PŘiJMú
<br> 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000
<br> 4 PŘUATÉ DOTACE 9 400 000 9 400 000 9 200 000 9 200 000 9 000 000 46 200 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 9 401 000 9 401 000 9 201 000 9 201 000 9 001 000 46 205 000
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> ROZPOCTOVA OBLAST VYDAJU 2024 2025 2025 2027 2028 Celkem
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 401 000 9 401 000 9 201 000 9 201 000 9 001 000 46 205 000
<br> VÝDAJE CELKEM 9 401 000 9 401 000 9 201 000 9 201 000 9 001 000 46 205 000
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024—2028 byl schválen na veřejném jednání VH dne 27.6.2022
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024—2028 na elektronická úřední desce:
<br> „© &.445/12)
<br> Vyvěšen dne:
<br> Sejmut dne:
<br> Razítko & podpis statutárního zástupce členské obce:
<br> (nať-M “s.-pú 2702113513177 Rakovník ft): mmm,Tel.: 724 195 N'

Načteno

edesky.cz/d/5506543


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz