« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Rozpočtové opatření obce Nučice 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Roupočtové opatření č.3-2022.pdf (280.82 kB)
Rozpočtové opatření obce Nučice č.3! 2022
<br> Rozpočtové příjmy kapitola položka název rozp.původní rozp.upravený navýšení,snížení text 1345 Příjem z poplatku za o.systém odp.hosp.305 000,00 Kč 310 000,00 Kč 5 000,00 Kč poplatek odpady Navýšení rozpočtu 5 000,00 Kč Rozpočtové výdaje kapitola položka název rozp.púvodní rozp.upraveny' navýšení,snížení text 2310 5169 Nakup ostatních služeb 20 000,00 Kč 35 000,00 Kč 15 000,00 Kč pitná voda 3612 5137 Drobný dl.hmot.majetek byty 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč byty 3613 5154 Nebytové hospodářství- elek.Energie 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč kadeřnictví 3111 5331 Nein.příspěvky zřízeným příspév.organiz.500 000,00 Kč 600 000,00 Kč 100 000,00 Kč příspěvek na provoz MŠ 5512 5229 Ostatní nein.transfery nez.osobám 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč dotace Hasící 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 400,00 Kč 400,00 Kč mistni sprava 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč linka bezpečí 6171 5329 Ostatní nein.transfery rozpočtům úz.Urovné 0,00 Kč 9 016,00 Kč 9 016,00 Kč MAS Podlipansko Navýšení rozpočtu 157 416,00 Kč F | 8115 |Financováni -152 416,00 Kč
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Nučice dne 28.6.2022 usnesením č.7/412022
<br> Rozpočtové opatřen
<br> V elektronické podobě
<br> íje v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nučice <.>
<br> je umístěno na internetových stránkách obce Nučice,na úřed
<br> Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Nučice dne 30.6.2022
<br> ní desce v kategorii Rozpočet obce <.>
<br> Libuše Mervardoyá - starostka obce
<br> „GW/z,; ()?-_—

Načteno

edesky.cz/d/5506518


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz